erfgoedobject

Woning Willemse

bouwkundig element
ID
301849
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301849

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Woning Willemse
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Meergezinswoning gebouwd in 1935 naar ontwerp van architect Rik Heinz Jacops. Het pand is gebouwd door aannemer G.A. Sneyers in opdracht van Corneel-Louis Willemse, die werkzaam was als bediende. De uit Duitsland afkomstige Rik Jacops loopt stage bij Léon Stynen en start daarna, in 1935, zijn eigen bureau. Net zoals Jacques Maccario en Rob Van der Aa richt hij in 1935 zijn eerste gebouwen op in de Tentoonstellingswijk waar de bouwactiviteit op dat moment een hoogtepunt kent. De woning Willemse en de woning Van Goethem in de Volhardingstraat zijn de eerste privé-woningen die hij in deze wijk realiseerde. Kenmerkend voor de ontwerpen van Jacops is de aandacht voor de relatie tussen binnen en buiten en een eigenzinnige gevelopbouw.

Deze opbrengstwoning met een gevelbreedte van twee traveeën, is drie bouwlagen hoog onder plat dak. Per bouwlaag is telkens één appartement voorzien. De pui is voorzien van een sokkel die bekleed is met witte natuurstenen platen. De bovenbouw is voorzien van een parement met geelbruine platvol gevoegde baksteen in halfsteens verband. Jacops creëert een speelse gevelcompositie door een weloverwogen gebruik van contrasterende elementen. Zo is de linker travee voorzien van brede gevelopeningen ter benadrukking van de achterliggende woonvertrekken. Op het gelijkvloers gaat het om een venster in het vlak van de pui met daarboven een oplopend risaliet dat afwisselend gesloten - als erker - en open - als balkon - is uitgewerkt. De rechter travee bestaat op het gelijkvloers uit een toegangsdeur, waarboven ronde vensters ter markering van de achterliggende traphal. Op deze wijze drukt Jacops op treffende wijze de relatie tussen interieur en exterieur en tussen de onderlinge interne functies uit. De gevel wordt verder verlevendigd door het gebruik van witstenen onderdelen voor de vensterdorpel ter hoogte van de pui, die doorloopt als hardstenen onderdorpel van de inkom, en voor de luifel boven het balkon van de tweede verdieping. Andere expressieve accenten zijn de hardstenen spuwers onder de ronde vensters. Verdere ritmering komt tot stand door de bekroning van de witstenen pui en de daklijst met een bakstenen rollaag. Het oorspronkelijke venster- en deurschrijnwerk is vervangen door pvc. Hierbij ging ter hoogte van de vensters de asymmetrische roedeverdeling verloren. De indeling van de beglaasde toegang met voordeur en rechts daarvan een register met onderaan brievengleuven bleef wel bewaard, zij het verschraald.

Volgens de oorspronkelijke bouwplannen betreft het een volledig onderkelderde woning. De begane grond wordt aan de linkerzijde ingenomen door de woonkamer aan straatzijde met aansluitende eetkamer. Hierachter liggen de slaapkamers die toegankelijk zijn vanuit de nachthal. Aan de rechterzijde bevindt zich de inkomhal van waaruit zowel de kelder als de verdiepingen ontsloten worden. Achteraan liggen de natte cellen: de badkamer en aansluitend de keuken die uitgeeft op een koer. Rondom de slaapkamer is een betegeld gaanpad. De verdiepingen hebben een gelijkaardig grondplan, zij het dat de keuken telkens uitgeeft op een terras en dat de tweede verdieping slechts één slaapkamer telt, doordat de uitspringende achterbouw maar één verdieping hoog is.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 18#2879.
  • DELETANG M. 1936: La maison de maître moderne selon l’architecte anversois Rik Jacops, Bâtir 5.49, 967.
  • GILLES P. 1936: Un jeune architecte anversois: Rik Jacops, Batîr 5.47, 892-893.
  • RATINCKX F. 1937, Adresboek Van Antwerpen, Antwerpen.
  • SPAENJERS, A. 1988: Antwerpen 1930 en later: de wijk als openluchttentoonstelling, onuitgegeven verhandeling, Hoger Architectuur Instituut van het Rijk, Afdeling Architectuur, Antwerpen, 81-84.
  • VANDEKERCKHOVE, F. 2002: De tentoonstellingswijk te Antwerpen, onuitgegeven verhandeling, Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent, 123, 181-184.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woning Willemse [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301849 (Geraadpleegd op )