erfgoedobject

Dorpswoning

bouwkundig element
ID: 301899   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301899

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Dorpswoning met rode bakstenen tuitgevel, waarvan het huidige volume en voorkomen dateert van omstreeks 1926.

Nadat Joanna-Maria-Louisa, zonder beroep, omstreeks 1921-1922 samen met een aantal omliggende percelen bouwland en tuin een woning aan de Kerkenhoek erft, laat ze het eigendom verbouwen tot drie woonhuizen voor verkoop. De kern van het ter hoogte van de huidige nummers 1, 3 en 5 gelegen woonhuis gaat terug tot vóór 1819. Omstreeks 1873 werd deze deels vernieuwd en verhoogd.

De bakstenen tuitgevel van het nummer 5 dateert van 1926 en heeft twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak (nok dwars op de straat). De gevel met knipvoegen is boven de gecementeerde en grijs geschilderde plint verlevendigd met decoratieve gepleisterde banden, en benadrukte sluit- en hoekstenen in de licht getoogde gevelopeningen. De geveltop is onder de bekroning versierd met een paneel in pleisterwerk, voorzien van uitgespaarde hoeken. Het vensterschrijnwerk en de dakpannen zijn in recente tijden vervangen. De daklijst en geprofileerde bakstenen gevelbekroning zijn gecementeerd. In de twee traveeën brede, omstreeks 1932 toegevoegde aanbouw met lessenaarsdak is een gedeelte van de oudere afsluitmuur van de toegang tot het Hof van Delft ingemetseld. Naast de ruime vensteropening onder eenvoudige metalen latei is de toegang met vervangen garagepoort aangepast.

Uit de dubbele muurankers in de zijgevel is af te leiden dat achter de voorgevel een oudere kern bewaard is. Vermoedelijk was hier oorspronkelijk een bijgebouw van het ter hoogte van de nummers 1 en 3 gesitueerde woonhuis gelegen.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Primitief plan, Berendrecht.
  • Kadasterarchief Antwerpen, 212: Kadastrale legger, Berendrecht, artikelnummers 330, 1358.
  • Kadasterarchief Antwerpen, 207: Mutatieschetsen, Berendrecht, 1926/14, 1932/18.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven, Van Severen, Elke
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dorpswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301899 (Geraadpleegd op 08-07-2020)