erfgoedobject

Appartementsgebouw Wouters

bouwkundig element
ID: 301935   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301935

Juridische gevolgen

Beschrijving

Appartementsgebouw met winkel in zakelijke art deco opgericht in 1935 in opdracht van bouwheer Felix Wouters, kruidenier in denrées coloniales, légumes. Het complex is opgericht naar een ontwerp van architect Pierre De Jongh. Over de in Berchem gevestigde architect is tot op heden weinig bekend. Tijdens het interbellum laveert zijn architectuur tussen uiteenlopende invloedssferen als het baksteenexpressionisme van de Amsterdamse School, de gestileerde ornamentatie van de klassieke Franse art deco, en een meer zakelijk baksteenmodernisme.

Het uit vier bouwlagen bestaande appartementsgebouw bevindt zich op de hoek van de Camille Huysmanslaan en de Beschavingstraat. De hoofdgevel aan de Camille Huysmanslaan heeft vier traveeën en de zijgevel aan de Beschavingstraat drie traveeën, bekroond door een plat dak dat volgens de oorspronkelijke bouwplannen afgewerkt is met een asfaltbekleding, bestrooid met grind. Het gelijkvloerse niveau is volgens de oorspronkelijke bouwplannen over de volledige hoogte opgevat als een natuurstenen sokkel, bestaande uit een plint in gezoete blauwe hardsteen waarboven een bekleding in witte kunststeen Dura, geplaatst in een tegelverband met platvol voegwerk. Deze afwerking loopt door tot de borstwering van de eerste verdieping. De bovenbouw is voorzien in een parement van rode bezande baksteen uit Rijkevorsel, geplaatst in een halfsteens verband met een platvolle voeg. De Jongh gebruikte dergelijke gevelsteen en witstenen vensteromkaderingen ook bij de villa Snieders uit 1936, gelegen aan de Berkenlaan te Wilrijk. Waar witte Dura-kunststeen ook is voorzien voor dorpels, lintelen, stijlen en daklijst, verplichtte de bouwvergunning tot een uitvoering in witte natuursteen, die karakteristiek is voor de Tentoonstellingswijk.

De klemtoon van de compositie ligt op de hoekpenant, door een bekleding in natuursteen die doorloopt in de dakrand, over een tweetal traveeën. De toegang op de hoek is geflankeerd door twee pilasters in witte natuursteen, waarboven twee inscripties: "P. DE JONGH ARCH." en "A. JANSSEN AANNEMER". Aan weerszijden hiervan zijn ruime winkelpuien voorzien. Aan de zijde Beschavingstraat is uiterst links een garagetoegang met vier panelen en een aanpalend venster ter verlichting van het salon van de kruidenier. De toegang tot diens appartement is gelegen aan de zijde Camille Huysmanslaan, met in de uiterst rechtse travee een venster ter verlichting van de slaapkamer. De bovenbouw is ontworpen met als langgerekte registers uitgewerkte raampartijen met tussenliggende muurdammen, die voorzien zijn van een omkadering in witte natuursteen. Samen met de witstenen kordonlijst en de geprofileerde dakrand brengen ze een horizontalizerende werking tot stand. Het oorspronkelijke vensterschrijnwerk was vermoedelijk vervaardigd uit staal, bestaande uit zesdelige ramen op de bovenste bouwlagen. Telkens was een centraal vast deel met flankerende opengaande vleugels voorzien. Vandaag is alle vensterschrijnwerk vernieuwd, waarbij de oorspronkelijk zesdelige roedeverdeling niet gerespecteerd is.

Het complex is opgericht met een skelet in gewapend beton en muren in baksteenmetselwerk. Volgens de bouwplannen is het volledig onderkelderd en voorzien van berg- en technische ruimtes, toegankelijk vanuit de garage en de trapzaal. Op de begane grond wordt de plattegrond gedomineerd door de winkel aan de hoek, van waaruit de garage zijde Beschavingstraat ontsloten is middels een gang, die geflankeerd wordt door salon en eetkamer. De overige kamers zijn georganiseerd rond een centrale traphal met dakkoepel, toegankelijk vanaf de Camille Huysmanslaan. Hier bevinden zich achtereenvolgens de slaapkamer aan straatzijde, een tussenliggende kamer en de badkamer, uitgevend op de binnenkoer rechts achteraan op het perceel. Ook de keuken en de eetkamer, die met elkaar verbonden zijn, geven hierop uit.

De verdiepingen vertonen telkens hetzelfde grondplan met een opdeling in een één- en tweeslaapkamerappartement, georganiseerd rond het centrale trappenhuis. Zijde Camille Huysmanslaan bevindt zich het éénslaapkamerappartement met aan de straat de woonkamer, eetkamer en slaapkamer. Deze zijn toegankelijk vanuit de hal, die ook toegang verschaft tot de badkamer, toilet en keuken. Deze laatste geeft uit op een klein buitenterras. Zijde Beschavingstraat bevindt zich het tweeslaapkamerappartement, waarvan de woonkamer, de eetkamer en één slaapkamer zich aan de straat bevinden, gescheiden van de achterliggende badkamer, keuken en tweede slaapkamer door een L-vormige hal. De keuken en tweede slaapkamer geven uit op een zuidelijk terras.

  • RATINCKX F. 1937: Adresboek Van Antwerpen, Antwerpen.
  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 18#1971.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Appartementsgebouw Wouters [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301935 (Geraadpleegd op 15-10-2019)