Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen en omgeving

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Gistel
Straat Kerkstraat, Kasteelstraat, Bruidstraat, Neerhofstraat
Locatie Bruidstraat, Kasteelstraat, Kerkstraat, Neerhofstraat (Gistel)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De omgeving van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen te Gistel wordt enerzijds gekenmerkt door de open ruimte van de voormalige kerkhofsite. Deze groene ruimte voor en rond de kerk bewaart een aantal interessante elementen zoals de afzomende rij beuken en esdoorns, de toegangsdreef afgezoomd door leilinden, de ommegangkapelletjes met telkens een oude taxus, enkele bewaarde grafmonumenten uit het laatste kwart van de 19de eeuw, eerste helft van de 20ste eeuw. De kerkhofsite bewaart tevens de archeologische sites van het voormalig gravenkasteel (ten zuiden van de kerk, aansluitend bij de Markt) en van de na de godsdiensttroebelen niet meer heropgebouwde beuken van de gotische hallenkerk (ten westen van de kerk). Anderzijds wordt de omgeving van de parochiekerk bepaald door de bebouwing aan de koorzijde, met de dekenij van 1903, de pastorie van 1912, de pastorie uit de jaren 1940-1950, de bijgaande tuinen en de afspanning 't Gravenhof uit 1911. Ook de tuinen van beide pastorieën en de dekenij horen tot dit geheel. De tuinmuur van de dekenij is beeldbepalend voor de Kasteelstraat en in de tuin is een serre bewaard.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DW002222, Geografisch pakket Gistel (S.N., 2002).

Bron: -

Auteurs: Declercq, Daan

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Gistel

Gistel (Gistel)

omvat Dekenij

Bruidstraat 1, Gistel (West-Vlaanderen)

omvat Feestzaal 't Gravenhof

Neerhofstraat 9, Gistel (West-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen

Kerkstraat zonder nummer, Gistel (West-Vlaanderen)

omvat Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen

Bruidstraat 2, Gistel (West-Vlaanderen)

omvat Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen

Bruidstraat 4, Gistel (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.