erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen en omgeving

bouwkundig geheel
ID: 301936   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301936

Juridische gevolgen

Beschrijving

De omgeving van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen te Gistel wordt enerzijds gekenmerkt door de open ruimte van de voormalige kerkhofsite. Deze groene ruimte voor en rond de kerk bewaart een aantal interessante elementen zoals de afzomende rij beuken en esdoorns, de toegangsdreef afgezoomd door leilinden, de ommegangkapelletjes met telkens een oude taxus, enkele bewaarde grafmonumenten uit het laatste kwart van de 19de eeuw, eerste helft van de 20ste eeuw. De kerkhofsite bewaart tevens de archeologische sites van het voormalig gravenkasteel (ten zuiden van de kerk, aansluitend bij de Markt) en van de na de godsdiensttroebelen niet meer heropgebouwde beuken van de gotische hallenkerk (ten westen van de kerk). Anderzijds wordt de omgeving van de parochiekerk bepaald door de bebouwing aan de koorzijde, met de dekenij van 1903, de pastorie van 1912, de pastorie uit de jaren 1940-1950, de bijgaande tuinen en de afspanning 't Gravenhof uit 1911. Ook de tuinen van beide pastorieƫn en de dekenij horen tot dit geheel. De tuinmuur van de dekenij is beeldbepalend voor de Kasteelstraat en in de tuin is een serre bewaard.

 • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DW002222, Geografisch pakket Gistel (S.N., 2002).

Bron     : -
Auteurs :  Declercq, Daan
Datum  : 2002


Relaties

 • Is deel van
  Gistel
  Gistel (Gistel)

 • Omvat
  Dekenij
  Bruidstraat 1 (Gistel)

 • Omvat
  Feestzaal 't Gravenhof
  Neerhofstraat 9 (Gistel)

 • Omvat
  Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen
  Kerkstraat zonder nummer (Gistel)

 • Omvat
  Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen
  Bruidstraat 2 (Gistel)

 • Omvat
  Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen
  Bruidstraat 4 (Gistel)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen en omgeving [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301936 (Geraadpleegd op 23-07-2019)