Loopgraven langs de Sperwerlaan

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Grobbendonk
Deelgemeente Grobbendonk
Straat Sperwerlaan
Locatie Sperwerlaan (Grobbendonk)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling oorlogserfgoed 2015-2018 (thematische inventarisatie: 01-01-2015 - 31-12-2018).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Typologieloopgraven
Contextbossen
Dateringeerste helft 20ste eeuw

Beschrijving

Op onbebouwd terrein onder naaldbos van de gemeente Grobbendonk bevindt zich een 150m lange loopgraaf, met een smalle uitgegraven gracht en rug- en bortwering aan weerszijden. Op het moment van de inventarisatie (november 2015) was het bos nog maar kort daarvoor gekapt. Door de inzet van zwaar materieel bij het kappen en afvoeren van het hout ondervond de loopgraaf veel schade. Op verschillende plaatsen is de structuur door boswerkers kapot gereden. De site bevindt zich ongeveer 400m in vogelvlucht van het Albertkanaal.

Op het grondgebied van Grobbendonk bevinden zich verschillende (kleine), verspreide sites van loopgraven. Voor zover ons bekend liggen ze allemaal ten zuiden van het Albertkanaal, op relatief korte afstand van het kanaal. Daarom wordt vermoed dat de aanleg van de loopgraven te maken heeft met het bevrijdingsoffensief van de Tweede Wereldoorlog. In september 1944 raakten Duitse en geallieerde troepen bij het Albertkanaal met elkaar slaags. Het kanaal vormde daarbij de grens tussen de noordelijk gelegerde Duitse militairen en de in het zuiden gestationeerde geallieerde troepen.

Al tijdens het interbellum was het Albertkanaal, geconstrueerd tijdens de depressiejaren van 1930, door het Belgisch leger tot een verdedigingslinie met bunkers uitgebouwd. Die maakte deel uit van de Dekkingstelling tussen de steden Antwerpen, Luik en Namen, gericht tegen een mogelijk offensief vanuit Duitsland. Het kanaal kon in militaire termen als een uitstekende hindernis tegen oprukkende landtroepen en tanks dienen. Hoewel bunkers het hoofdbestanddeel van de Dekkingstelling vormden, werden in de tussenliggende delen ook wel eens loopgravensystemen aangelegd. De loopgravenrestanten van Grobbendonk zouden dus ook uit de periode van het interbellum kunnen dateren. Over de precieze datering, interbellum of 1944, is weinig bekend.

De andere loopgraven zijn te vinden langs de Herentalsesteenweg, in het parkbos van het Goorhof en langs de Capuynestraat.

  • Mondelinge informatie verkregen van Willy Vercammen en Ferdi Jacobs (10 december 2015).
  • JANSSEN E. 2004: Dekkingstelling Albertkanaal: de bunkers tussen Kanne en Briegden, Vesting, 4, 2-10.

Bron: -

Auteurs: Verboven, Hilde

Datum tekst: 2015

Relaties

is gerelateerd aan Loopgraven in het Goorhof

Herentalse steenweg (Grobbendonk)

is gerelateerd aan Loopgraven langs de Capuynestraat

Capuynestraat (Grobbendonk)

is gerelateerd aan Loopgraven langs de Herentalsesteenweg

Herentalse steenweg (Grobbendonk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.