Loopgraven in het Goorhof

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Grobbendonk
Deelgemeente Grobbendonk
Straat Herentalse steenweg
Locatie Herentalse steenweg (Grobbendonk)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling oorlogserfgoed 2015-2018 (thematische inventarisatie: 01-01-2015 - 31-12-2018).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Typologieloopgraven
Contextbossen
Dateringeerste helft 20ste eeuw

Beschrijving

In het parkbos bij het voormalige kasteel Goorhof langs de Herentalsesteenweg ligt een loopgraaf over een afstand van in totaal 400m. Ze wordt onderbroken door één van de drainagebeken van het kasteelpark. Deze loopgraaf is vrij ondiep, maar toch duidelijk zichtbaar in de topografie onder bos.

Op het grondgebied van Grobbendonk bevinden zich verschillende (kleine), verspreide sites van loopgraven. Voor zover ons bekend liggen ze allemaal ten zuiden van het Albertkanaal, op relatief korte afstand van het kanaal. Daarom wordt vermoed dat de aanleg van de loopgraven te maken heeft met het bevrijdingsoffensief van de Tweede Wereldoorlog. In september 1944 raakten Duitse en geallieerde troepen bij het Albertkanaal met elkaar slaags. Het kanaal vormde daarbij de grens tussen de noordelijk gelegerde Duitse militairen en de in het zuiden gestationeerde geallieerde troepen.

Al tijdens het interbellum was het Albertkanaal, geconstrueerd tijdens de depressiejaren van 1930, door het Belgisch leger tot een verdedigingslinie met bunkers uitgebouwd. Die maakte deel uit van de Dekkingstelling tussen de steden Antwerpen, Luik en Namen, gericht tegen een mogelijk offensief vanuit Duitsland. Het kanaal kon in militaire termen als een uitstekende hindernis tegen oprukkende landtroepen en tanks dienen. Hoewel bunkers het hoofdbestanddeel van de Dekkingstelling vormden, werden in de tussenliggende delen ook wel eens loopgravensystemen aangelegd. De loopgravenrestanten van Grobbendonk zouden dus ook uit de periode van het interbellum kunnen dateren. Over de precieze datering, interbellum of 1944, is weinig bekend.

De andere loopgraven zijn te vinden langs de Herentalsesteenweg, de Sperwerlaan en de Capuynestraat.

  • Mondelinge informatie verkregen van Willy Vercammen en Ferdi Jacobs (10 december 2015).
  • JANSSEN E. 2004: Dekkingstelling Albertkanaal: de bunkers tussen Kanne en Briegden, in Vesting, 2004/4, 2-10.

Bron: -

Auteurs: Verboven, Hilde

Datum tekst: 2015

Relaties

is gerelateerd aan Loopgraven langs de Capuynestraat

Capuynestraat (Grobbendonk)

is gerelateerd aan Loopgraven langs de Herentalsesteenweg

Herentalse steenweg (Grobbendonk)

is gerelateerd aan Loopgraven langs de Sperwerlaan

Sperwerlaan (Grobbendonk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.