erfgoedobject

Woning Senten

bouwkundig element
ID: 301985   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301985

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Woning Senten
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Burgerhuis uit 1938, opgetrokken voor het echtpaar Jos Senten, naar ontwerp van de Antwerpse architect en stedenbouwkundige Léon Stynen. Senten was omstreeks 1951 werkzaam als schoolbestuurder. Het woonhuis is representatief voor het 'nieuwe bouwen', waarmee Stynen vanaf begin jaren 1930 een bijzonder succesvolle carrière uitbouwde. In en rond Antwerpen realiseerde hij in deze periode een groot aantal woningen van uiteenlopend type, gaande van prestigieuze landhuizen tot veeleer bescheiden rijwoningen. Constanten zijn de functionaliteit van de plattegrond en de gestroomlijnde vormgeving, die naar Nederlands voorbeeld wordt gevat in een expressieve baksteenarchitectuur met een plastische volumetrie. Daarbij laat Stynen zich opmerken door de degelijkheid van zijn materiaalkeuze en uitvoeringstechniek, met aandacht voor textuur en coloriet. Tot de belangrijkste voorbeelden uit deze gerijpte fase van zijn nog prille loopbaan behoren de eigen woning in de Tentoonstellingswijk en de "Résidence Elsdonck" in Wilrijk.

Als één van de vroegst werkzame en meest productieve architecten van de jonge Tentoonstellingswijk realiseert hij er in de jaren 1930 niet minder dan tien woningen, die in vormgeving, materiaalgebruik en planvoering minder opvallende of vernieuwende varianten zijn op het ontwerp voor zijn eigen woning aan de Camille Huysmanslaan. Een strikte stedelijke reglementering van het uitzicht, de bebouwde oppervlakte, het materiaalgebruik en de indeling van de gebouwen moest het esthetische en prestigieuze karakter van de nieuwe residentiële wijk vrijwaren. Stynen opteert daarbij voor gevels met een natuurstenen sokkel en een parement in roomkleurige Silezië blindeersteen of geel(bruine) baksteen, bij voorkeur opengewerkt met horizontale en rechthoekige raampartijen of patrijspoortramen. De meeste woningen zijn uitgevoerd met gevelschrijnwerk in Hongaarse eik.De bouwwerken zijn steeds uitgevoerd door aannemer Jos Quick, gevestigd aan de Kloosterstraat 35 te Essen. De blauwe hardsteen bestelde Stynen bij de firma E. Sermon, gevestigd aan de Plantin en Moretuslei 58 te Antwerpen. Voor het glaswerk werd beroep gedaan op de firma E. Peeters & Zonen, gevestigd aan de Mechelsesteenweg 221 te Antwerpen.

De rijwoning is drie bouwlagen hoog en twee traveeën breed, onder plat dak. De inkomtravee bevindt zich aan rechter zijde. De opstand heeft een plint in blauwe hardsteen waarboven de volledige gevel is opgetrokken in een parement van rode bezande baksteen, in halfsteens verband met donker uitgevoerde Dudokvoeg – dieperliggende lintvoegen in combinatie met platvolle stootvoegen. De dakrand is afgewerkt in leisteen. Stynen voorziet in dit sobere ontwerp een herhaling van identieke, als bandramen uitgewerkte registers op elke bouwlaag. Een tegengewicht voor de horizontaliserende werking vormen de inkomdeur en het deurvenster met metalen buisvormige borstwering op de tweede verdieping. Verder zijn de bandramen geritmeerd door vensterposten, oorspronkelijk uitgevoerd in zwarte marmer. De puibekleding heeft een kwartholle omlijsting die doorloopt in de lekdrempels van de vensters. Ook de bandramen zijn voorzien van lekdrempels in blauwe hardsteen, waarbij het lager uitgewerkte deurvenster op de hoogste verdieping bijkomend geaccentueerd wordt. De opstand is verlevendigd door bakstenen rollagen ter hoogte van bovendorpels en voorzien van een bekroning door spuwers in hetzelfde materiaal. Het vensterschrijnwerk was oorspronkelijk uitgevoerd in staal, waarbij de linker travee telkens bestond uit twee opendraaiende kleine vensters met tussen- en onderliggende vaste beglazing. De inkomtravee heeft een gelijkaardige indeling zij het hier smaller uitgewerkt met telkens één opendraaiend raam. Vandaag is het vensterschrijnwerk vervangen met wijziging van de roedeverdeling. Verder is de houten voordeur verdwenen.

Volgens de bouwplannen is het pand onderkelderd. Kenmerkend voor Stynen is de ruimte-organisatie rond een zijdelings gesitueerde traphal onder plat licht, toegankelijk vanaf de inkom en vestibule. Het gelijkvloers biedt aan straatzijde ruimte aan een woonkamer met achterliggende eetkamer. Deze laatste geeft samen met de keuken, waarvan het volume uitspringt ten aanzien van de achtergevel, uit op een betegelde en overluifelde koer en een kleine stadstuin. De eerste verdieping herbergt twee achter elkaar gelegen slaapkamers, waarvan deze aan straatzijde verbonden is met de badkamer. Deze laatste is ook toegankelijk vanuit een kleine doorgang aan de traphal, waar een afzonderlijke wc is ingericht. De traphal geeft achteraan uit op een ruim buitenterras, in functie van beide slaapkamers. De tweede verdieping is aan straatzijde opgevat als een studio en een slaapplaats met lavabo, die afscheidbaar zijn door een gordijnwand. Achteraan is een kamer voorzien. De schouwmantels zijn net als bij de woning Hautekeete uitgevoerd in travertijn.

  • Architectuurarchief Vlaanderen, archief Léon Stynen, dossier woning Senten.
  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 18#9631.
  • JAENEN M. 2015: Léon Stynen: interieurontwerpen tijdens de jaren 30 in Antwerpen, M&L 34.2, 10.
  • LOOSEN C. 2013: Verborgen moderniteit: een herwaardering van interbelluminterieurs in de Tentoonstellingswijk, Antwerpen, Onuitgegeven verhandeling, Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 88,92.
  • RATINCKX F. 1951: Adresboek Van Antwerpen, Antwerpen.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven, Van Severen, Elke
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Woning Senten [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301985 (Geraadpleegd op 13-08-2020)