erfgoedobject

Twee neoclassicistische burgerhuizen

bouwkundig element
ID
302020
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302020

Juridische gevolgen

Beschrijving

Deze twee neoclassicistische burgerhuizen maakten oorspronkelijk deel uit van een ensemble van vier woningen, in 1895 getekend door E. Horckmans in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. De twee belendende panden kregen ondertussen een totaal nieuw parement, vermoedelijk na de vernielingen die de Tweede Wereldoorlog in dit deel van de straat aanrichtte.

Deze bouwmaatschappij werd in 1886 opgericht om Zurenborg te ontwikkelen tot woonwijk voor de middenklasse en burgerij. De maatschappij bouwde voor eigen rekening tal van modelwoningen en -ensembles, in samenwerking met verschillende bouwmeesters. De maatschappij hoopte de bouw van woningen door privé-investeerders aantrekkelijk te maken, door percelen aan te bieden in straten die al deels bebouwd waren. Ook was het duidelijk de bedoeling om aan te sturen op de keuze voor verzorgd uitgewerkte gevels in variërende bouwstijlen. Architect en landmeter E. Horckmans voerde verschillende projecten uit voor de maatschappij, waarbij hij telkens kiest voor een eenvoudige neoclassicistische of neo-Vlaamserenaissance-stijl-vormgeving. Ook in de verkaveling van het Zuid was hij actief met een aantal kleinschalige projecten van dezelfde aard.

Het gaat om bescheiden woningen van twee bouwlagen en twee traveeën onder mansardedaken met neoclassicistische, bepleisterde en beschilderde lijstgevels op hardstenen plint afgeboord door houten geprofileerde kroonlijsten. De woningen hebben een enkelhuisindeling, met brede risaliterende venstertravee en smalle deurtravee. Imitatievoegen op de begane grond, die doorlopen in het vensterrisaliet op de verdieping. De venstertravee wordt verder benadrukt door een balkon met balustrade. Rechthoekige muuropeningen; het deurvenster bij het balkon is bekroond door een entablement op smalle pilasters. Schrijnwerk van deuren en vensters deels bewaard.

De twee belendende, verbouwde huizen van het ensemble waren oorspronkelijk identiek en spiegelend ten opzichte van elkaar en iets lager dan de twee centrale huizen. Ze waren in dezelfde stijl uitgewerkt maar iets soberder door de weglating van de balkons en door de keuze voor twee gelijke traveeën.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 1080.

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Twee neoclassicistische burgerhuizen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302020 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.