Twee neoclassicistische burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Tweelingenstraat
Locatie Tweelingenstraat 88-90, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee neoclassicistische burgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Deze twee neoclassicistische burgerhuizen maakten oorspronkelijk deel uit van een ensemble van vier woningen, in 1895 getekend door E. Horckmans in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. De twee belendende panden kregen ondertussen een totaal nieuw parement, vermoedelijk na de vernielingen die de Tweede Wereldoorlog in dit deel van de straat aanrichtte.

Deze bouwmaatschappij werd in 1886 opgericht om Zurenborg te ontwikkelen tot woonwijk voor de middenklasse en burgerij. De maatschappij bouwde voor eigen rekening tal van modelwoningen en -ensembles, in samenwerking met verschillende bouwmeesters. De maatschappij hoopte de bouw van woningen door privé-investeerders aantrekkelijk te maken, door percelen aan te bieden in straten die al deels bebouwd waren. Ook was het duidelijk de bedoeling om aan te sturen op de keuze voor verzorgd uitgewerkte gevels in variërende bouwstijlen. Architect en landmeter E. Horckmans voerde verschillende projecten uit voor de maatschappij, waarbij hij telkens kiest voor een eenvoudige neoclassicistische of neo-Vlaamserenaissance-stijl-vormgeving. Ook in de verkaveling van het Zuid was hij actief met een aantal kleinschalige projecten van dezelfde aard.

Het gaat om bescheiden woningen van twee bouwlagen en twee traveeën onder mansardedaken met neoclassicistische, bepleisterde en beschilderde lijstgevels op hardstenen plint afgeboord door houten geprofileerde kroonlijsten. De woningen hebben een enkelhuisindeling, met brede risaliterende venstertravee en smalle deurtravee. Imitatievoegen op de begane grond, die doorlopen in het vensterrisaliet op de verdieping. De venstertravee wordt verder benadrukt door een balkon met balustrade. Rechthoekige muuropeningen; het deurvenster bij het balkon is bekroond door een entablement op smalle pilasters. Schrijnwerk van deuren en vensters deels bewaard.

De twee belendende, verbouwde huizen van het ensemble waren oorspronkelijk identiek en spiegelend ten opzichte van elkaar en iets lager dan de twee centrale huizen. Ze waren in dezelfde stijl uitgewerkt maar iets soberder door de weglating van de balkons en door de keuze voor twee gelijke traveeën.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 1080.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Tweelingenstraat

Tweelingenstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.