Ensemble van drie neoclassicistische burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Tweelingenstraat
Locatie Tweelingenstraat 94-98, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Ensemble van drie neoclassicistische burgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Ensemble van drie neoclassicistische burgerhuizen, gebouwd volgens een bouwaanvraag uit 1904 van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgerhuizen in het Oostkwartier. Een architect wordt niet vermeld.

Deze bouwmaatschappij werd in 1886 opgericht met als doel de nieuwe wijk Zurenborg te ontwikkelen als woonwijk voor de betere middenklasse. In eigen beheer bouwde de maatschappij tal van ensembles om op die manier de wijk aantrekkelijk te maken voor privé-investeerders, maar ook om een modelarchitectuur te presenteren bestaande uit fraai vormgegeven gevels in alle neostijlen die toen gangbaar waren.

Het ensemble is een voorbeeld van de klassieke, gestandaardiseerde aanpak van de bouw van burgerhuizen in de eind-19de-eeuwse stedelijke verkavelingen. Er werd heel vaak gekozen voor kleine reeksbouw bestaande uit burgerhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen met neoclassicistische lijstgevels. Dergelijke burgerhuizen vormen de basisbebouwing in de meeste eind-19de- en begin-20ste-eeuwse wijken van de stad. Ook in Zurenborg vormen ensembles als deze de kern van het homogene wijkbeeld.

Typisch voor ensembles van drie woningen is de iets hogere kroonlijsthoogte van het centrale huis. Verder is de vormgeving van de drie huizen bijna identiek. De bepleisterde en geschilderde lijstgevels hebben een blauwe hardstenen plint, een houten kroonlijst op consoles en rechthoekige, regelmatig in de traveeën geplaatste muuropeningen. Standaard ornamentiek die de horizontaliteit benadrukt: kordonlijsten, doorlopende onderdorpels, imitatievoegen op de begane grond, friezen met schelpmotieven onder de kroonlijsten. Accent op de centrale travee door een balkon met ijzeren leuningen, deels verwijderd op nummer 98.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 2888.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Tweelingenstraat

Tweelingenstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.