erfgoedobject

Burgerhuis in art-nouveaustijl

bouwkundig element
ID: 302051   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302051

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in art-nouveaustijl door de Naamlooze Maatschappij "Antwerpsche Bouwnijverheid", naar een ontwerp door Louis Hendrikx uit 1908, opgetrokken in 1909. De architect was beheerder van het bouwbedrijf, dat tussen 1908 en 1914 in Antwerpen, Berchem en Borgerhout een groot aantal burger- en meergezinswoningen tot stand bracht, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden. Hendrikx begon zijn loopbaan midden jaren 1890, en was vermoedelijk actief tot kort vóór of na de Tweede Wereldoorlog. Zijn ontwerpen voor de maatschappij "Antwerpsche Bouwnijverheid" worden gekenmerkt door een conventioneel eclecticisme, materiaalpolychromie en decorelementen ontleend aan de art nouveau.

Met een gevelbreedte van twee traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel heft een parement uit roomkleurige Silezische brikken in kruisverband, met contrasterend gebruik van rode en zwarte baksteen voor speklagen en ontlastingsbogen, blauwe hardsteen voor de plint en lekdrempels, en witte natuursteen voor de puilijst. Opgebouwd uit registers van steek- en rondboogopeningen, markeren rondbooglisenen de bovenverdiepingen. Het art-nouveau-karakter berust op de kleurrijke mozaïekpanelen met bloemenranken van fries en borstwering, de laatste als omlijsting van vrouwelijke profielportretten in sgraffito. Een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op consoles vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van de inkomdeur en benedenvensters met typische roeden is bewaard.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen beslaat de gebruikelijke enfilade van salon, eetkamer en veranda met bovenlicht de begane grond, met keuken, pomphuis en wc in de achterbouw. Op de bovenverdiepingen bevinden zich telkens drie kamers.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1908#1957.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in art-nouveaustijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302051 (Geraadpleegd op 04-08-2020)