erfgoedobject

Bejaardenwoningen Tuinwijk De Warande

bouwkundig geheel
ID
302108
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302108

Beschrijving

Straat met gelijkvloerse bejaardenwoningen, gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Gentbrugse Haard in 1936-1937 en 1954-1955, respectievelijk naar ontwerp van architecten Albert De Wilde en Maurice De Bruyne.

Bouwgeschiedenis en situering

In 1937-1938 bouwde de sociale huisvestingsmaatschappij De Gentbrugse Haard twintig bejaardenwoningen aan Tuinwijk De Warande naar ontwerp van architect Albert De Wilde (1936). In 1954-1955 vulde ze dit aan met nog eens 44 bejaardenwoningen en een gemeenschapslokaal (kaartershuisje) aan dezelfde straat, de Jules Van Biesbroeckstraat en de Theophiel De Jaegerstraat, naar ontwerp van architect Maurice De Bruyne. Verder bouwde De Gentbrugse Haard in die periode ten zuidoosten van Tuinwijk De Warande een honderdtal sociale eengezinswoningen. Het kaartershuisje werd in 2013 afgebroken om plaats te maken voor drie gezinswoningen.

Typering en beschrijving

De gelijkvloerse bakstenen woningen met een schilddak van rode pannen staan langs de straat, met uitzondering van die aan Tuinwijk De Warande 2-4 die dwars staan, aan een pleintje. Voor de huizen is een bloemenperk voorzien (aan de Jules Van Biesbroeckstraat en Theophiel De Jaegerstraat een voortuin). De woningen van 1938 zijn per drie of vier gegroepeerd en hebben een zakelijke vormgeving die de horizontale lijn benadrukt (roedeverdeling, deurluifel en doorlopende grijze gecementeerde band als fries). De woningen van 1954-55 zijn per twee, vier of zes gegroepeerd en hebben een gelijkaardige gevelarchitectuur (met bruine in plaats van rode bakstenen en zonder het gecementeerde fries). De interieurs van de woningen zijn heel minimaal en bestaan uit een slaapkamer en woonkamer, WC, afwashoek en berging. Een volwaardige keuken of badkamer ontbreekt.

Evaluatie

Architecturale en stedenbouwkundige waarde als vroeg voorbeeld van sociale huisvesting specifiek voor bejaarde koppels. Bepalende erfgoedelementen zijn de architecturale homogeniteit, de schaal (laagbouw), het silhouet (schilddaken), de volumewerking, de gevelcompositie (horizontaal), het coloriet en de materialiteit (bakstenen rode/bruine gevels en daken met rode dakpannen).

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen Gentbrugge, nummer 6416, jaar 1955.
  • DE SCHUYTER J. s.d. (1997): H.G.L. 75 jaar. Een overzicht en enkele bedenkingen bij 75 jaar sociale huisvesting te Gentbrugge en Ledeberg, s.l., s.p.
  • L’Habitation à Bon Marché, 1936, 9, 216.
  • JOOS L., BISSCHOP M.-L. & VAN DOORNE G. 1984: Volkshuisvesting in Gent, Gent, 90.
  • MEGANCK L. 2002: Bouwen te Gent in het interbellum (1919-1939). Stedenbouw – Onderwijs – Patrimonium – Een synthese, onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent, Vakgroep Kunstwetenschappen, 263.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 93.

Bron     : -
Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bejaardenwoningen Tuinwijk De Warande [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302108 (Geraadpleegd op )