erfgoedobject

Hof van Heule, Preetjesmolen, Heulebeek en omgeving

bouwkundig geheel
ID: 302110   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302110

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het dorpsgezicht bevindt zich ten noordoosten en ten oosten van het centrum van Heule en omvat het Hof van Heule en de omliggende landerijen, de open kouter rond de Preetjesmolen en de langsliggende vallei van de Heulebeek, tussen de Warande en Watermolen. Het gebied is doorsneden door de spoorlijn Kortrijk-Ingelmunster. De afbakening valt binnen volgende straten: Wittestraat, Vlasmolenstraat, Hoge Dreef, Watermolenwal, Bozestraat, Emiel Hullebroecklaan, Warande, Zeger van Heulestraat en Toortelbeek.

Fysisch kader

De hoogst gelegen gronden worden ingenomen door de hofkouter ten noorden van het Hof van Heule en de kouter rond de molen. Langs de Heulebeek liggen uiteraard de laagstgelegen gronden. Waar kouters dicht aansluiten bij de valleigronden, zonder overgangszone, krijgen we kenmerkende steilranden, zoals tussen het Hof van Heule en de hofkouter en langs de Heulebeekvallei tussen de weilanden en de hoger gelegen akkerlanden. De winterbedding van de Heulebeek is gelegen tussen deze steilranden, die nog op verschillende plaatsen duidelijk aanwezig zijn. De Heulebeek is er diep ingesneden en kent er een groter verval dan stroomopwaarts. Gans het gebied wordt ontwaterd via de Heulebeek en behoort tot het stroomgebied van de Leie. Het gebied behoort tot de Vlaamse Vallei, uitgeschuurd in de kleiige faciës van het Ieperiaan. Het kwartair dek bestaat er uit een droog zand- tot lemig zanddek. De alluviale bodems in de Heulebeekvallei zijn overwegend sterk gleyige gronden op kleiig materiaal, met reductiehorizont.

De kouter rond de Preetjesmolen is open. Het blok tussen Hoge Dreef en Vlasmolenstraat is ongerept open akkerland. De vallei van de Heulebeek sluit visueel sterk aan bij de open kouter rond de Preetjesmolen. De nog resterende winterbedding van de Heulebeek bestaat uitsluitend uit weiland. De perceelsbegrenzende beplanting is grotendeels verdwenen. Alleen enkele oude knotwilgen ter hoogte van de hoeve zijn nog getuige van een vroegere perceelsrandbegroeiing. Ter hoogte van de halfverharde weg vanaf de Warande indiceren oude hulsten nog de perceelsgrens. Canadese populieren vormen er een beekgeleidende beplanting.

Het Hof van Heule is gelegen binnen de omwalling van de vroegere site, op het laagste gedeelte van de motte, het neerhof. Het hoogste deel is in gebruik als weiland en onbebouwd. De omwalling is langs binnen- en buitenzijde beplant. De hoge Canadese populieren langs de buitenzijde van de wal zijn beeldbepalend voor de ruime omgeving. Het geheel ligt in de winterbedding van de Heulebeek op de samenvloeiing met de Toortelbeek. De resterende beekbegeleidende beplanting (knotwilgen) langs de Toortelbeek begrenst het dorpsgezicht langs de noordwestzijde. De hoge kouter naast het Hof van Heule is één open onverdeelde akker en kan als hofkouter voor het Hof van Heule beschouwd worden.

 • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000640, Hof van Heule, Preetjesmolen en omgeving, Heulebeek (DE SCHEPPER J. & LIEVENS F., 1995).

Bron     : -
Auteurs :  De Schepper, Jo, Lievens, F.
Datum  : 1995


Relaties

 • Omvat
  Hoeve Heerlijkheid van Heule

 • Omvat
  Houten windmolen Preetjesmolen

 • Omvat
  Schapershoeve

 • Is deel van
  Heule

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hof van Heule, Preetjesmolen, Heulebeek en omgeving [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302110 (Geraadpleegd op 20-01-2021)