Bejaardenwoningen van 1952

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Alternatieve naam Hospice, rusthof voor oude echtparen
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Ledeberg
Straat Hundelgemsesteenweg
Locatie Hundelgemsesteenweg 236-256 (Gent)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hofje met tien woningen voor bejaarde echtparen, in 1952 gebouwd door de Commissie van Openbare Onderstand (OCMW) te Ledeberg naast haar bejaardentehuis (1885). Het ontwerp is van de Gentse architect Raphaël Wieme.

De bejaardenwoningen zijn L-vormig ingeplant en opgetrokken in baksteentraditionalisme met puntgevels en materiaalpolychromie. De klassieke tuinaanleg wordt gedomineerd door twaalf geschoren taxussen (topiary) en een monumentale tamme kastanje.

Bouwgeschiedenis en situering

12 januari 1951 besliste de Commissie van Openbare Onderstand te Ledeberg onder voorzitterschap van O. Keppens tot de oprichting van een hof met tien woningen voor bejaarde echtparen naast haar bejaardentehuis (1885). De ontwerpen waren van de hand van Raphaël Wieme en de uitvoering gebeurde door aannemer G. De Ryck (zie oprichtingssteen van 7 september 1952). Midden jaren negentig werden deze woningen aangekocht en gerenoveerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Merelbeekse Sociale Woningen.

Typering en beschrijving

Het hofje bestaat uit tien bejaardenwoningen in L-vormige aanleg met acht woningen dwars ingeplant op de Hundelgemsesteenweg en twee parallel met de steenweg, achteraan het perceel. Onder die laatste twee huizen bevindt zich een kelderverdieping die uitgeeft op de Schelde (nummer 256). Deze maakte oorspronkelijk deel uit van het bejaardentehuis maar werd recent verbouwd tot woning. De bejaardenwoningen kunnen gekarakteriseerd worden als rijwoningen van één bouwlaag onder een zadeldak, per twee woningen onderbroken door een vooruitspringende puntgevel die via een snijdend zadeldak verbonden is met het dak en waarin de toegang tot de woningen vervat zit. De gevels zijn opgetrokken in gele baksteen met plint in donkere baksteen, het schrijnwerk van de ramen is wit met witte luiken, de daken zijn van rode pannen.

Het hof is afgesloten met een laag bakstenen tuinmuurtje aan de straatzijde en een hogere tuinmuur richting voormalig bejaardentehuis. Er werd in een klassieke tuinaanleg voorzien met twaalf geschoren taxussen. Het rechthoekig grasplein is verdeeld in vierkanten en de topiary staan regelmatig ingeplant in de hoeken. Twee struiken, een taxus en een hulst, zijn in een eenvoudige bol geschoren. Tien taxussen zijn in twee etages geschoren, aan de basis een geschoren bol en erboven een geschoren kruin die circa 4 m hoog is. Verder wordt het hof gedomineerd door een monumentale meerstammige boom (tamme kastanje, Castanea sativa) die net naast de tuinmuur op het perceel van het voormalig bejaardentehuis staat (omtrek van 4,21 m gemeten op 1,50 m hoogte in 2014).

Evaluatie

Architecturale en stedenbouwkundige waarde als representatief voorbeeld van de traditioneel geïnspireerde hoven met bejaardenwoningen uit de naoorlogse periode. Bepalende erfgoedelementen zijn de groenaanleg en inplanting van de architecturale volumes, evenals de architecturale schaal (laagbouw), silhouet (puntgevels), volumewerking en materialiteit (gele en zwarte baksteen met rode dakpannen).

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 4230, Gent, Hundelgemsesteenweg.
  • GUNST P. 1996: Van Meirelbeeksche goedkope woningen naar Merelbeekse sociale woningen, Merelbeke, 77-78.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vandeweghe, Evert

Datum tekst: 2016

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hundelgemsesteenweg

Hundelgemsesteenweg, Hundelgemsesteenweg (Gent)

omvat Twaalf taxus topiary in hospicetuin

Hundelgemsesteenweg 252 (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.