erfgoedobject

Tuinwijk Hollebeek

bouwkundig geheel
ID
302122
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302122

Beschrijving

Volkswijk met 236 gezinswoningen, tussen 1950 en 1957 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Bouwmaatschappij van Temse naar plannen van architect Arthur P.J. Canfyn en medewerker-stedenbouwkundige Rik De Ryck (Temse).

Bouwgeschiedenis

Tussen 1950 en 1957 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Bouwmaatschappij van Temse in twee fasen een wijk van 236 woningen naar plannen uit 1950 van architect Arthur P.J. Canfyn en medewerker-stedenbouwkundige Rik De Rijck (Temse). De eerste 110 woningen werden gerealiseerd door Hemelaer en Teugels (Temse). Omwille van de hoge woningnood werden heel wat woningen bewoond alvorens de infrastructuur voltooid was wat de wijk – net zoals vele andere sociale woonwijken uit die periode – de naam Korea opleverde, naar analogie met het oorlogsslagveld daar. De plannen voorzagen ook acht woningen aan de Krijgsbaan maar dit perceel werd in 1956 verkocht door de maatschappij.

Typering en en beschrijving

Tuinwijk Hollebeek is een typische naoorlogse volkswijk en is gesitueerd op een hoger gelegen terrein ten noordwesten van het stadscentrum. Bij de aanleg werden de hellingen van het terrein gerespecteerd en besteedde men bijzondere aandacht aan het groene karakter van de wijk met grasvelden, hagen, mooi beboomde perspectieven (gerealiseerd met streekeigen bomen zoals populieren, eiken en wilgen), kleine rustplaatsen en speelpleinen. De inplanting van de woningen draagt bij tot de creatie van gesloten perspectieven. De woningen zijn grotendeels oost-west georiënteerd en bestaan uit gekoppelde, witgeschilderde woningen met een gemeenschappelijke puntgevel, en per vier gekoppelde woningen in regionale rode baksteen onder een schild- of zadeldak. Het geheel bevat 30 huizen voor grote gezinnen, 178 voor gemiddelde gezinnen en 76 voor kleine gezinnen. Het typerend wit schrijnwerk bleef slechts uitzonderlijk bewaard (bijvoorbeeld Koning Leopoldlaan 43).

Evaluatie

Stedenbouwkundige en architecturale waarde als representatief voorbeeld van een traditionele, naoorlogse volkswijk. Bepalende erfgoedelementen zijn de circulatiepatronen, de perceelstructuur, de inplanting van de woningen (oost-west en toepassing van gesloten zichtassen), de groenaanleg (grasvelden, hagen en bomen), de architecturale homogeniteit qua schaal (laagbouw), en diversiteit qua silhouet (puntgevels en lijstgevels) en coloriet (witgeschilderd en rode baksteen).

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 4320, Temse, Hollebeekwijk.
  • DE RYCK K. 1997: 75 jaar Bouwmaatschappij van Temse 1922-1997, Temse, 22-24.
  • La Maison 1950, 5-6, 51; 11, 327-328.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 101.

Bron     : -
Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tuinwijk Hollebeek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302122 (Geraadpleegd op )