erfgoedobject

Gedenksteen Belgische militaire weerstandsorganisatie

bouwkundig element
ID: 302124   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302124

Juridische gevolgen

Beschrijving

Deze steen is een gedenkteken voor de gesneuvelden van de Belgische militaire weerstandsorganisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, gelegen bij het sluizencomplex De Ganzenpoot. In de onmiddellijke omgeving zijn nog meerdere oorlogsgedenktekens gelegen.

Ruw behouden hardstenen blok met grillige omtreklijnen, waartegen een bronzen tekstplaat hangt, gesigneerd door Van Cutsem, L. Het geheel is geplaatst op een kleine geelbakstenen sokkel. Het opschrift luidt als volgt: "OMBR", "BMWO" met hun kenteken ertussen. Vervolgens: "IN MEMORIAM/ AAN DE LEDEN BMWO VAN NIEUWPOORT/ GESNEUVELD VOOR HET VADERLAND/ BAETEMAN NORBERT, DE RUDDER ANDRE/ VANDAELE LEON/ DOODGEMARTELD IN DE NAZI KAMPEN/ BEUN MARCEL, DEMEESTER ROBERT/ DE NEVE PETRUS, MAHIEU ROGER/ PHILIPPART MARCEL, PUYSTIENS GERARD/ SCHOUP FERDINAND, SYMOENS LOUIS/ TOP KAMIEL, VERPLANCKE LODEWIJK/ HOUVENAGHEL HONORE/ DANK ZIJ HET INITIATIEF VAN ROOSE LEOPOLD CONDUCTEUR/ VAN BRUGGEN EN WEGEN WEERSTANDER VAN BMWO/ WERDEN DE SLUIZEN VAN DE ACHTERHAVEN OP 7 SPET 1944/ ONTMIJND EN WERD DE VERNIELDE BRUG HERSTELD TIJDENS/ DE NACHT VAN 9 SEPT HETGEEN DE DOORGANG VAN DE/ GEALLIEERDE TROEPEN TOELIET VANAF 10 SEPT 1944" Onderaan de bronzen plaat staat nog geschreven: "GIFT VAN MEVROUW BURGGRAVIN AMICIE DE SPOELBERGH."

Hoogte 172 centimeter, breedte 189 centimeter.

  • JACOBS M. 1996: Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 270-271.

Bron     : -
Auteurs :  Hermans, Johanna
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gedenksteen Belgische militaire weerstandsorganisatie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302124 (Geraadpleegd op 10-04-2020)