Gedenksteen Belgische militaire weerstandsorganisatie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Nieuwpoort
Straat Pieter Deswartelaan
Locatie Pieter Deswartelaan zonder nummer, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Gedenksteen Belgische militaire weerstandsorganisatie

Deze bescherming is geldig sinds 17-12-1999.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Sluizencomplex De Ganzepoot met oorlogsmonumenten

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sluizencomplex De Ganzepoot met oorlogsmonumenten en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-12-1999.

Beknopte karakterisering

Tags Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Deze steen is een gedenkteken voor de gesneuvelden van de Belgische militaire weerstandsorganisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, gelegen bij het sluizencomplex De Ganzenpoot. In de onmiddellijke omgeving zijn nog meerdere oorlogsgedenktekens gelegen.

Ruw behouden hardstenen blok met grillige omtreklijnen, waartegen een bronzen tekstplaat hangt, gesigneerd door Van Cutsem, L. Het geheel is geplaatst op een kleine geelbakstenen sokkel. Het opschrift luidt als volgt: "OMBR", "BMWO" met hun kenteken ertussen. Vervolgens: "IN MEMORIAM/ AAN DE LEDEN BMWO VAN NIEUWPOORT/ GESNEUVELD VOOR HET VADERLAND/ BAETEMAN NORBERT, DE RUDDER ANDRE/ VANDAELE LEON/ DOODGEMARTELD IN DE NAZI KAMPEN/ BEUN MARCEL, DEMEESTER ROBERT/ DE NEVE PETRUS, MAHIEU ROGER/ PHILIPPART MARCEL, PUYSTIENS GERARD/ SCHOUP FERDINAND, SYMOENS LOUIS/ TOP KAMIEL, VERPLANCKE LODEWIJK/ HOUVENAGHEL HONORE/ DANK ZIJ HET INITIATIEF VAN ROOSE LEOPOLD CONDUCTEUR/ VAN BRUGGEN EN WEGEN WEERSTANDER VAN BMWO/ WERDEN DE SLUIZEN VAN DE ACHTERHAVEN OP 7 SPET 1944/ ONTMIJND EN WERD DE VERNIELDE BRUG HERSTELD TIJDENS/ DE NACHT VAN 9 SEPT HETGEEN DE DOORGANG VAN DE/ GEALLIEERDE TROEPEN TOELIET VANAF 10 SEPT 1944" Onderaan de bronzen plaat staat nog geschreven: "GIFT VAN MEVROUW BURGGRAVIN AMICIE DE SPOELBERGH."

Hoogte 172 centimeter, breedte 189 centimeter.

  • JACOBS M. 1996: Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 270-271.

Bron: -

Auteurs: Onbepaald

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Sluizencomplex De Ganzepoot met oorlogsmonumenten

Sluizen (Nieuwpoort)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.