erfgoedobject

Sociale huisvesting van 1954

bouwkundig element
ID
302158
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302158

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel van 53 gezinswoningen, begin jaren vijftig gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning naar plannen van de Kortrijkse architecten Adolf Callewaert en Jozef J. De Meyere (1950), als deel van de volkswijk Nieuw-Kortrijk.

Bouwgeschiedenis

In 1952 diende de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning een bouwaanvraag in voor 50 huizen naar plannen van de Kortrijkse architecten Adolf Callewaert en JoZef J. De Meyere (1950). Bij de uitvoering werd één vierwoonst vervangen door een vijfwoonst (Goedendaglaan 160-168) en één tweewoonst toegevoegd in de Goedendaglaan (134-134A), wat het aantal gerealiseerde woningen brengt op 53.

Typering en beschrijving

De bouwfase maakt deel uit van een grotere wijk, genaamd Nieuw-Kortrijk (tussen de Vredelaan, Goedendaglaan, Olmenlaan en Dokter Snellaertstrat), die vooral bestaat uit sociale woningen uit de jaren vijftig, met een voor die tijd typische inplanting (rijwoningen en gekoppelde woningen met voortuintjes en private achtertuinen) en architecturale vormgeving (eenvoudig baksteentraditionalisme).

De geselecteerde bouwfase bevindt zich in het noorden van deze wijk en bestaat uit per twee-, vier-, vijf- of zes gekoppelde huizen van twee bouwlagen en drie traveeën onder een schilddak. Rode bakstenen gevels met rechthoekige gevelopeningen worden verlevendigd door classicistisch getinte deuromlijstingen in zwarte baksteen, bakstenen imitatie-bossage op de hoeken en een witstenen fries onder de kroonlijst. Andere decoratieve elementen zijn het smeedwerk voor de vensters van de toiletten en de trapsgewijs geplaatste vensters in de zijgevels van de hoekhuizen (aan de traphal). Het schrijnwerk was oorspronkelijk witgeschilderd maar bij de meeste huizen werd het in het laatste kwart van de 20ste eeuw vervangen door donkerbruin schrijnwerk.

Qua planindeling zijn de huizen typisch met op de gelijkvloerse verdieping vooraan een voorplaats en achteraan een woonkamer en keuken. Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers en een badkamer. Gekoppelde bergingen in een aansluitende vormentaal zijn voorzien in de tuin. Aan de Dennenlaan 1-7 ten slotte bevinden zich vier gekoppelde woningen met winkelruimte in plaats van voorplaats, en ruime bergplaatsen (garages) tussenin, voorafgegaan door een pergola.

Evaluatie

Deze bouwfase heeft een architecturale waarde als een representatief maar kwalitatief hoogstaand voorbeeld van een naoorlogse sociale woonwijk in baksteentraditionalisme. Bepalende erfgoedelementen zijn de architecturale homogeniteit qua schaal, silhouet, gevelcompositie en materialiteit.

  • Stadsarchief Kortrijk, Bouwdossier, 65/52.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3230, Kortrijk, Goedendaglaan.
  • LAMBRECHT I. J. 1973: Reeds 50 jaar in dienst van de sociale huisvesting (1923-1973), Kortrijk.
  • S.N. 1988: Foto-album aangeboden door S.M. Goedkope Woning, Kortrijk, ter gelegenheid van 65 jaar sociale woningbouw, Kortrijk.
  • VAN HERCK K. & THEUNIS K. 2010: Nieuwe woonwijken en de verstedelijking van het platteland. In: Metamorfosen. Een ruimtelijke biografie van de regio Kortrijk, Brussel, 176.

Auteurs: Vandeweghe, Evert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sociale huisvesting van 1954 [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302158 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.