erfgoedobject

Sociaal appartementencomplex Wijnberg

bouwkundig geheel
ID: 302166   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302166

Beschrijving

Complex met 42 appartementen, gerealiseerd tussen 1979 en 1982 door de sociale huisvestingsmaatschappij Volksbelang naar ontwerp van Piet Sandra, Guy Allegaert en Jan Valcke.

Bouwgeschiedenis en situering

De Wevelgemse wijk Wijnberg werd grotendeels na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld als een autonome wijk, onder andere met de bouw van de nieuwe parochiekerk Het Onbevlekte Hart van Maria (1963-1969) naar ontwerp van de Nederlandse architect Dom Hans Van der Laan. Naast private verkavelingen werden in deze wijk heel wat sociale woningen voorzien. Zo realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Wevelgemse Bouwmaatschappij Volksbelang (sinds 1994 gefuseerd tot De Vlashaard) in 1975 25 woningen in de Krokus- en Wijnbergstraat. In 1979 gaf diezelfde maatschappij de opdracht aan architect Piet Sandra voor de bouw van 42 appartementen op het naburige Wallaysplein. De uiteindelijke plannen werden opgemaakt door Sandra, samen met de lokale architecten Guy Allegaert en Jan Valcke.

Typering en beschrijving

Groep van zeven middelhoogbouw appartementsgebouwen (drie alleenstaand en vier per twee gekoppeld) rond een groenzone naar woonerfmodel. Elk appartementsgebouw telt drie verdiepingen met telkens twee appartementen. In de centrale zone bevinden zich de individuele inkomhallen, de open eet- en zitplaatsen met balkon, de keukens en de stookplaatsen. De vleugels bevatten op de half-ondergrondse kelderverdieping de garages, bergplaatsen voor fietsen en kinderwagens en/of gemeenschappelijke wasplaatsen, en erboven telkens drie slaapkamers (twee grote en één kleine) en een badkamer. De appartementen zijn dus opgevat als splitlevel maisonnettes.

Het exterieur wordt vooral gekenmerkt door de bakstenen gevels, de gevarieerde architecturale volumewerking, de verticaliserende vormgeving (hoge schouwen, verticale trapramen,…), vrij repetitieve, rechthoekige gevelopeningen, hellende daken en de gedeeltelijke bekleding van de gevels met zwarte leien, wat diepte en afwisseling creëert.

De groenaanleg bestaat uit grasvelden, bomen (gewone beuk, grootbladige linde, Japanse sierkers, zuilvormige zomereik, zilverlinde, treurwilg, Noorse esdoorn), heesters (olijfwilg, Japanse dwergkwee, rode kornoelje), hagen (oorspronkelijk gewone beuk) en bodembedekkers (sneewbes, dwergmispel, laurierkers, Chinese kamperfoelie).

Evaluatie

Dit bouwkundig geheel heeft een stedenbouwkundige en architecturale waarde als voorbeeld van de voor Vlaanderen eerder zeldzame toepassing van appartementsgebouwen in een woonerf-concept, met een bijkomende contextwaarde als onderdeel van de nieuwe, naoorlogse wijk Wijnberg. Bepalende erfgoedelementen zijn de inplanting van de gebouwen rond een groenzone, evenals de architecturale homogeniteit, de schaal en het silhouet, de materialiteit en de planindeling van de appartementen (splitlevel maisonnettes).

  • Stadsarchief Wevelgem reeks 12, 13 juni 1979: plannen en foto’s.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3431, Wijnbergstraat.
  • ROELANDT B. & GOUKENS L. 2015: Het Wallaysplein in Wevelgem. Paper/oefening: sociale woningbouw, onuitgegeven oefening UGent, Vakgroep Kunstwetenschappen.
  • VAN HERCK K. & THEUNIS K. 2010: Nieuwe woonwijken en de verstedelijking van het platteland, in: Metamorfosen. Een ruimtelijke biografie van de regio Kortrijk, Brussel, 182.
  • Informatie over groenaanleg verkregen van Herman van den Bossche (18 juli 2016).

Bron     : -
Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sociaal appartementencomplex Wijnberg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302166 (Geraadpleegd op 12-08-2020)