erfgoedobject

Kasseiweg Jacquetbosstraat

landschappelijk element
ID: 302233   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302233

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Jacquetbosstraat is tussen het kruispunt met de J. Lefebvrelaan en de Pijpestraat over een lengte van ongeveer 715 meter verhard met porfierkasseien en moet minstens gesitueerd worden in de tweede helft van de 19de eeuw.

Historiek

De Jacquetbosstraat vormt de oude handelswegverbinding tussen de dorpskernen van Spiere en Dottenijs en is op alle beschikbare historisch-cartografische bronnen (opklimmend tot 17de eeuw) terug te vinden. Eertijds was langs de weg de Spieremolen opgericht, als windmolensite ontmanteld in het derde kwart van de 19de eeuw. De verharding van de Jacquetbosstraat moet minstens gesitueerd worden in de tweede helft van de 19de eeuw. Het handelswegtracé boette in als economische verbinding ingevolge de parallelle aanleg –omstreeks begin 20ste eeuw- van de N512 steenweg tussen Spiere en IJzeren Bareel, de huidige J. Lefebvrelaan.

Beschrijving

De Jacquetbosstraat is een gemeenteweg tussen het huidige Robecijnplein en de gewestweg N512 J. Lefebvrelaan. Het landelijke segment tussen het kruispunt met de J. Lefebvrelaan en de Pijpestraat is over een lengte van ongeveer 715 meter verhard met porfierkasseien. Het verharde gedeelte van de weg haalt een breedte van ongeveer 3 meter en bezit nog de oorspronkelijke verharding in een tonrond profiel met een wegdek in porfierkasseien met een rechthoekig formaat, gelegd in halfsteensverband met opstop van langwerpige kasseien of zogenaamde boutissen en opgesloten door een veldborduur in blauwe hardsteen. De voegvulling, destijds uitgevoerd met scherp zand of porfiersplit, is nog ongewijzigd, waardoor de wegverharding nog doorlatend is. Ook de fundering van de kasseiweg is hierdoor in originele opbouw bewaard. Slechts enkele recente wijzigingen zijn uitgevoerd, waarbij uitwijkstroken als plaatselijke verbreding zijn aangelegd. Deze uitwijkstroken zijn uitgevoerd met gelijksoortige materialen. De verharde weg is asymmetrisch ingepast in het openbaar domein, met een verbrede grazige zijberm en open grachten. Mogelijk werd deze grazige zijberm benut als zomerweg.


Bron     : Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Digitaal beschermingsdossier DW002372, Monumenten in Spiere (S.N., 2011).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2011


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasseiweg Jacquetbosstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302233 (Geraadpleegd op 02-04-2020)