erfgoedobject

Woning Evergreen

bouwkundig element
ID
302252
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302252

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Woning Evergreen
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Evergreen is een grote burgerwoning, in 1931 ontworpen door de populaire architect Karel Van Looy, in een sobere art deco. Opdrachtgever was G. Van Merode, uit de Sterlingerstraat 19 in Borgerhout.

Van Karel Van Looy kennen we talrijke burgerhuizen in de provincie Antwerpen, ontworpen in sobere, klassieke vormen van art deco en modernisme. Hij was vooral actief in de jaren 1930. In de buurt van de Venneborglaan/Gallifortlei in Deurne is hij één van de meest productieve bouwmeesters. Met een aantal vaste en doorgaans gesigneerde typemodellen, is zijn werk goed herkenbaar in het straatbeeld. Telkens komen dezelfde ornamenten terug binnen een steeds licht variërend gevelschema. We vinden typemodellen terug van eengezinswoningen en van kleine appartementsgebouwen. Deze woning is binnen zijn oeuvre in de wijk één van de grootste, best uitgewerkte woningen, tevens in al haar detaillering bewaard. Volgens hetzelfde typeplan zijn in Venneborglaan ook nog de nummers 90 en 124 bewaard, waarbij nummer 90 veel van de detaillering is verloren.

De burgerwoning past uitstekend in het straatbeeld: in het oudste, zuidelijke deel van de Venneborglaan staan hoofdzakelijk grote burgerwoningen met een pittoreske puntgevel in art deco of cottagestijl. Allemaal hebben de woningen een voortuin, afgebakend door een muurtje of laag hekwerk dat door de architect werd getekend in het bouwdossier. Het smeedijzeren hekwerk tussen bakstenen pijlers dat Van Looy tekende, is bewaard.

Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, waarvan de bovenverdieping als mansarde is uitgewerkt, met een leien dakschild. Lijstgevel in rode baksteen op lage plint uit hardsteen en bossage. De woning combineert een brede venstertravee met een smalle deurtravee. De venstertravee is benadrukt door een twee verdiepingen hoge gebogen erker, die op de gecementeerde brede banden is versierd met typische, geometrische art-deco-ornamentiek en bekroond is door een balkonleuning waarin smeedijzer verwerkt is, met een belijning die aansluit bij het voortuinhek. De brede venstertravee wordt afgesloten door een als gebogen fronton uitgewerkt, breed rondbogig dakvenster onder houten daklijst. Het gecementeerde parement van dit dakvenster draagt verfijnde art-decoreliëfs met geometrische en florale motieven.

De iets terugwijkende deurtravee rechts heeft een rechthoekige deur onder luifel met bovenlicht, en een eenvoudig rechthoekig bovenvenster. Deur en venster worden verbonden door gecementeerde velden waarin art-decoreliëfversiering, onder meer de huisnaam "EVER-GREEN", in een voor het interbellum kenmerkend lettertype. Houtwerk van deur en vensters is bewaard. Geschilderde deur met smal verticaal raampje waarvoor art-decotraliewerk. Houten vensterkozijnen met glas in lood in de bovenlichten.

Voor de plattegrond koos Van Looy de traditionele enkelhuisindeling, die de stadswoning in de 19de eeuw domineerde en die heel lang in de 20ste eeuw doorleefde. In de brede venstertraveeën de duidelijk herkenbare enfilade van salon en eetkamer, verbonden door brede tussendeuren en daarlangs de laterale gang met trappenhuis. De keuken is gevelbreed, en is gelegen achter eetkamer en gang, met aansluitend aan tuinzijde een veranda met "glazen koepel" en een "waschhuis". Op de eerste verdieping werden drie slaapkamers voorzien, en in de achterbouw een bureel en badkamer. De zolderverdieping ten slotte herbergt nog eens vier kamers.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 329 # 7577.

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Woning Evergreen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302252 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.