Grafelijke burcht

inventaris archeologisch erfgoed \ archeologische zone

Locatie

Alternatieve naam Brugse burg
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Burg
Locatie Burg (Brugge)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Grafelijke burcht: muren

Deze bescherming is geldig sinds 02-03-1990.

Beknopte karakterisering

Typologieburchten
Dateringvroege middeleeuwen

Beschrijving

Archeologische nota

De oorspronkelijke grafelijke burcht en het Sint-Donaascomplex vormen de kern van de ontstaansgeschiedenis van de stad Brugge.

In de vroege middeleeuwen was het bestuurlijk centrum of castrum te zoeken op de Burg, waar de Vlaamse graaf resideerde en waar zich ook de grafelijke Sint-Donaaskerk bevond. In de loop van de eerste helft van de 9de eeuw werd hier een versterkte burcht gebouwd die achtereenvolgens werd begrensd door wellicht twee grachtfasen met wal en ophoging en later een vierkante muur met torens. De versterkte burcht was gelegen op het knooppunt van de mogelijk Romeinse weg Oudenburg-Aardenburg en de Reie. De burcht had een oppervlakte van circa 1 hectare.

Arnulf I (918-965) bouwde de Brugse burcht uit tot een machtscentrum met keizerlijke allures. Een gebied van 1,5 hectare werd omsloten met een stenen muur doorbroken door vier poorten: de Westpoort bij de Hofbrug over de Reie in de huidige Breidelstraat, de Oostpoort bij de Hoogstraat, de Zuidpoort bij de huidige Blinde Ezelstraat en de Noordpoort, waarschijnlijk te situeren bij de Philipstockstraat. Binnen deze versterking werd in het noorden de burchtkerk opgetrokken, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Donaas. Later werd het bijhorend kapittel van kanunniken gesticht. Hieraan ontleent de burcht haar tweeledige functie: de zuidelijke helft heeft een burgerlijke en de noordelijke helft heeft een kerkelijke functie.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Advies bij beschermingsdossier Brugge, Sint-Donaaskerk en kapittel, 27 januari 1988.
  • GILTE S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Brugge – oudste kern [online], https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/121224 (geraadpleegd op 2 maart 2016).
  • HILLEWAERT B. 2014: Historische stadskern van Brugge [online], https://inventaris.onroerenderfgoed.be/cai/zone/140001 (geraadpleegd op 2 maart 2016).
  • DE WITTE H. (ed.) 1991: De Brugse Burg. Van grafelijkse versterking tot moderne stadskern, Archeo-Brugge 2.

Bron: -

Auteurs: Cousserier, Katrien

Relaties

maakt deel uit van Historische stadskern van Brugge

Brugge (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.