erfgoedobject

Kasseiweg Beukenlandschap

bouwkundig geheel
ID
302348
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302348

Juridische gevolgen

Beschrijving

De omgeving van de kasseiweg genaamd 'Beukenlandschap' of 'weg nummer zes', bestaat uit een klein beukenbestand (Fagus sylvatica) op de zuidelijke flank van de Beerselberg, die hierdoor sterk geaccentueerd wordt.

Historiek

Op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) wordt de weg Beukenlandschap weergegeven als een weg door een bosbestand. De kaart van Vandermaelen (1846-1854) toont de weg te midden van akkers. Het grootste deel van dit bosbestand is intussen verdwenen.

Beschrijving

Een deel van het resterende beukenbestand is, ten gevolge van ziekte en storm, gekapt en opnieuw aangeplant. De Beerselberg is op de steile oostelijke rand van de Zennevallei gesitueerd, ten oosten van het kasteel van Beersel.

De ondergrond bestaat ter hoogte van het beschermde landschap uit grijze klei tot silt behorende tot het Lid van Moen. De textuur van de bodems op de Beerselberg varieert van droog zandleem lager op de helling in het westen (bodemtype wLba, droge zandleembodem met textuur B horizontaal) tot droog zand hoger op de helling (bodemtype Zbx, droge zandbodem met onbepaald profiel). Ten zuidoosten van het beschermde landschap komt een band matig droge zandleembodem zonder profiel voor (bodemtype Lcp). De oorspronkelijke bodemtypes zijn binnen het beschermde landschap echter grotendeels verdwenen ten gevolge van bebouwing.

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant DB000193, Omgeving van weg nummer 6, genaamd 'De Beuken', briefwisseling.
  • De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van Jozef Jean François de Ferraris, opgesteld tussen 1770-1778, schaal 1:11.520.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven tussen 1846-1854, schaal 1:20 000.

Bron     : -
Auteurs :  Cox, Lise
Datum  : 2013


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Beukenlandschap [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302348 (Geraadpleegd op 12-06-2021)