Louis Van Houttewijk

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gentbrugge
Straat Désiré Toeffaertstraat, Henri Mortierstraat, Lieven Delaruyestraat, Oude Brusselseweg
Locatie Désiré Toeffaertstraat, Henri Mortierstraat, Lieven Delaruyestraat, Oude Brusselseweg (Gent)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Omstreeks 1923 kwam een sociale woonwijk tot stand tussen de Oude Brusselseweg nummer 100-138 en de parallelle Lieven Delaruyestraat nummer 23-49 met de Desiré Toeffaertstraat en de Henri Mortierstraat als dwarsstraten. Gebouwd in opdracht van de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen "De Gentbrugsche Haard" naar ontwerp van architect Albert De Wilde.

Typerend voor de doorsnee sociale woningen in baksteenbouw uit die periode. Beide dwarsstraten vertonen aan iedere straatkant enkelhuizen met twee traveeën en twee bouwlagen in een achteruitspringende gevelrij en oorspronkelijk voorzien van voortuintjes. De enige versiering bestaat uit een ruitvormig bakstenen paneel tussen de huisjes. De eentonigheid van de gevelrij (ook langs de Oude Brusselseweg en de Lieven Delaruyestraat) wordt verbroken door de middelste drie of twee markerende tuitgeveltoppen. Het aanzien van de wijk wordt ook verhoogd doordat de huizen die de hoeken vormen niet uniform uitgewerkt zijn (onder meer door steekboog-, rondboogdeur of met afgeschuinde bovenhoeken in plaats van de gewone rechthoekige muuropening). De mansardeverdieping of derde verdieping met tuitvormige toppen en muurvlechtingen (onder meer voor de afgeschuinde hoektravee) leggen het accent op de bouwmassa van de hoekhuizen. Deze huizen vertonen ook decoratieve baksteenvullingen op de borstweringen, rechte bakstenen druiplijsten, en de vensters behielden naast hun kleine houten roedeverdeling ook soms hun halve houten luiken.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXII (Gentbrugge), 1926/13.
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Bron: -

Auteurs: Vandeweghe, Evert & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gentbrugge

Gentbrugge (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.