Hof met bejaardenwoningen van 1964

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Burg.A. Van Renterghemstraat, Daverlostraat
Locatie Burg.A. Van Renterghemstraat 1-33, 2-32, Daverlostraat 265-273 (Brugge)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1964 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Heerd Goud Weerd een hofje met 35 bejaardenwoningen aan de Burgemeester Albin Van Renterghemstraat 1-33, 2-32 en de Daverlostraat 271-273, naar ontwerp van de lokale architect Gustave Glibert. Waarschijnlijk is dit hof een uitbreiding van de drie gelijkaardige bejaardenwoningen aan de Daverlostraat 265-269 die de Commissie voor Openbare Onderstand reeds in 1958-1959 bouwde met een legaat van voormalig burgemeester A. Van Renterghem (1887-1956) (zie gedenksteen).

De huizen zijn eenvoudige bakstenen volumes van één bouwlaag onder zadeldak met decoratief uitgewerkte deuromlijstingen. Ze staan gegroepeerd rond een begraasd plantsoen met zitbanken en bomen.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3070, Brugge, Daverlostraat.
  • DELBAERE J. en VAN DER JEUGT M. 2015: Sociale woningbouw. Casus Assebroek, onuitgegeven oefening Universiteit Gent, Vakgroep Kunstwetenschappen.
  • SCHOUTEET A. 1977: De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 39.

Bron: -

Auteurs: Vandeweghe, Evert

Datum tekst: 2016

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.