erfgoedobject

Wijk Scherendelle

bouwkundig geheel
ID
302360
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302360

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Wijk Scherendelle
    Deze vaststelling wordt geldig vanaf

Beschrijving

Sociale woonwijk Scherendelle in Overijse kwam tot stand volgens in 1972 goedgekeurde bouwplannen, ontworpen door de lokale architect Hans Poot in opdracht van huisvestingsmaatschappij Providentia. De bouw vond plaats van 1973 tot 1976. De wijk omvat zo’n 76 wooneenheden, bestaande uit 60 eengezinswoningen volgens drie types (A, B, C) en 16 appartementen verdeeld over twee complexen. De meerderheid van de wooneenheden is thans nog in het bezit van de sociale huisvestingsmaatschappij. Het oorspronkelijke karakter van de wijk en haar aanleg is behouden, aangezien enkel in 2006 een beperkte renovatie werd uitgevoerd die betrekking had op dakterrassen, luifels en platte daken.

Beschrijving

De wijk is een representatief voorbeeld van de tapijtwijken, gekenmerkt door een streven naar een menselijke schaal door de toepassing van laagbouw binnen een groen kader, evenals een tendens tot individualisering waarbij de woningen op bijzondere, weloverwogen wijze worden geschakeld, mits behoud van een eigen identiteit en vaak voorzien van eigen, losstaande garages. In dit geval zijn de appartementsgebouwen en eengezinswoningen ingeplant volgens een gevarieerd patroon van rijen van twee tot zes gekoppelde eenheden, vaak in zaagtand geschikt en verlevendigd door een variatie in de nokrichtingen. De woningen zijn ingeplant met oog voor het bestaande, hellende reliëf, de schikking van de open ruimte en het wooncomfort, en de oriëntatie ten opzichte van de zon en de wind wat leidt tot afgeleide woningtypes (A’, B’ en C’). Scherendelle vormt een rechte, lager gelegen as, die via loodrechte straten (Tuindelle en Liefkensstraat-Vriendschapsstraat) verbonden is met de Brusselsesteenweg. Door haar ligging bezit de straat een afgesloten, privaat en rustig karakter. Dit wordt versterkt door het groene karakter van de wijk, zowel de private tuinaanleg voorzien van struiken en bomen, als het sterk beboomde karakter van de omgeving. De in de wijk aanwezige boomsoorten bestaan uit zuilvormige gewone haagbeuk, Noorse esdoorn, ongewapende valse christusdoorn, stermagnolia, sierpeer en trompetboom. Overigens hagen van gewone beuk, sneeuwbes en grootbladige klimop.

De eengezinswoningen en appartementsgebouwen zijn eenvormig opgevat als rode bakstenen panden met een dynamische vormgeving, onder meer bekomen door verspringende, op de hellende flanken ingeplante volumes en de speelse dakvormen met lessenaars- en zadeldaken (pannen), soms geknikt. De eengezinswoningen vertonen - gekoppeld aan de specifieke types - een lichte variatie in hun uitwerking en grootte, namelijk 11 woningen met één slaapkamer (A), evenals 28 en 21 woningen met drie slaapkamers (respectievelijk B en C). De asymmetrische, rationeel opgevatte volumes van één tot twee bouwlagen worden geopend door kleine rechthoekige en vierkante vensters. De rechthoekige toegangsdeuren onder grotendeels vernieuwde luifels, zijn bereikbaar via hellende paden, eventueel gecombineerd met trappen. De huizenrijen zijn verbonden met bakstenen garagevolumes die geritmeerd worden door poorten, gevat in gedeeltelijk beschilderde, betonnen omlijstingen.

Aan beide uiteinden van de straat staat een appartementsgebouw ingeplant tegen de helling, dat telkens acht wooneenheden met drie slaapkamers omvat. Ook hier primeert kleinschaligheid en individualiteit, aangezien de appartementen gestapeld zijn tot een volume van vier bouwlagen en elk afzonderlijk toegankelijk zijn via buitentrappen. De bovenverdiepingen bezitten een dynamisch karakter door de getrapte schikking van de volumes en de aanwezige dakterrassen. De gesloten onderbouw wordt geritmeerd door garagepoorten.

Evaluatie

Wijk Scherendelle bezit in hoofdzaak een grote stedenbouwkundige waarde, omwille van de typerende inplanting van de woningen, de relatie tot het natuurlijke reliëf en de weloverwogen groenaanleg. De architecturale waarde wordt bijkomend bepaald door de eenvormigheid van de woningen op het vlak van schaal en materialiteit, in combinatie met variatie in volumewerking.

  • Gemeentearchief Overijse, Dienst Ruimtelijke Ordening, Bouwvergunningen, dossier 9700/450/7 (1972).
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 222/8, Overijse, Wijk Scherendelle.
  • DE MAERE J. 2014: Scherendelle-Overijse, onuitgegeven oefening sociale woningbouw, Universiteit Gent, Opleiding Kunstwetenschappen.
  • Informatie over groenaanleg verkregen van Herman van den Bossche (18 juli 2016).

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wijk Scherendelle [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302360 (Geraadpleegd op )