Rusthof Ter Berken

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Menen
Straat Rusthof Ter Berken
Locatie Rusthof Ter Berken (Menen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1959-1960 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dorp 26 bejaardenwoningen (Rusthof Ter Berken) in de gelijknamige straat, ten oosten van haar interbellumwijk Tuinwijk Ons Dorp. Ontwerper was de Menense architect Charles Boghemans, aannemer Arthur Vandekerckhove uit Kuurne.

Rusthof Ter Berken is een typisch hof met drie groepen aaneengesloten laagbouw woningen, in U-vorm geschikt rond een ruime groenzone. De architectuur is neotraditioneel met bewaarde pittoreske accenten zoals de combinatie van de witgeschilderde baksteen en breuksteen, de vensterluiken en het gesmeed traliewerk voor de raampjes. De groenaanleg is niet oorspronkelijk.

Deze wijk gebouw werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Menen, Stadsarchief, Modern Archief, X C33: Bouwen van 20 Nieuwe Huisjes. Volkslaan. 1955, (1955).
  • Menen, Stadsarchief, Modern Archief, XV C53 : Notulen Gemeenteraad, (1955).
  • Menen, Stadsarchief, Modern Archief, XIII G35: S.M. Ons Dorp, (n.d.).
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3280, Menen, Volkslaan.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Fotoarchief, map 16, nr. 3207.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 124.

Bron: -

Auteurs: Vandeweghe, Evert

Datum tekst: 2016

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.