Sociale woningen van 1933

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Vrijheidsstraat, C. van de Walle de Ghelckestraat
Locatie C. van de Walle de Ghelckestraat 1-19, 2-16, Vrijheidsstraat 38-66 (Brugge)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

Beschrijving

De sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Heerd Goud Weerd bouwde in 1933 33 woningen aan de Vrijheidstraat 38-66 en de C. V. De Walle De Gheldestraat 1-19 en 2-16, naar ontwerp van de lokale architect Eduard Schelstraete. Aannemer was Edgar Lievens (Nieuwstraat 14, Tielt). Vrijheidstraat 66 en C. V. De Walle De Gheldestraat 3, 9-11, 19 en 12-14 werden in 2013-2014 gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Naar inplanting en woningtype toe, is dit geheel een representatief voorbeeld van de sociale huisvesting uit de jaren dertig (gesloten straatwanden met rijwoningen zonder voortuin). De architectuur daarentegen is uitzonderlijk decoratief uitgewerkt met een afwisseling van punt-, trap- en tuitgevels (zowel topgevels als dakkapellen), baksteenpolychromie en diamantkoppen. Vrijheidstraat 52-54 en C. V. De Walle De Gheldestraat 5-7 hebben nog origineel schrijnwerk.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van de zware aantasting van de erfgoedwaarde.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3070, Brugge, Vrijheidstraat.
  • L’Habitation à Bon Marché, 1931, 9, 167; 11, 208.

Bron: -

Auteurs: Vandeweghe, Evert

Datum tekst: 2016

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.