Dorpskom Perk

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Steenokkerzeel
Deelgemeente Perk
Straat Tervuursesteenweg, Sint-Jannekensstraat, Kasteelhoekstraat, Kerkdreef, Breemstraat, Kampenhoutsesteenweg, Hondenbergweg
Locatie Breemstraat, Hondenbergweg, Kampenhoutsesteenweg, Kasteelhoekstraat, Kerkdreef, Sint-Jannekensstraat, Tervuursesteenweg (Steenokkerzeel)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Perk

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981.

Beschrijving

De dorpskom van Perk wordt gekenmerkt door enerzijds de parochiekerk en anderzijds het kasteel met aanhorigheden.

Kerk en kasteel zijn met elkaar verbonden door een lange dreef. De kerk zou opgericht zijn te midden van het kasteeldomein en maakte er oorspronkelijk integrerend deel van uit. De ruimte tussen beide monumenten bleef grotendeels onbebouwd. Deze open ruimte is van belang omwille van de landschappelijke waarde van het geheel, vlakbij de dorpskern, dat door zijn schaal en uitzicht het oorspronkelijk beeld bewaart van een voor de streek typisch entiteit. Het is ook belangrijk als omgevende bestanddelen van monumenten en als typologisch belangrijk ensemble van een kasteel met zijn historische afhankelijkheden, namelijk kasteelhoeve en rentmeesterswoning.

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000610, Kasteel De Ribaucourt, kasteelhoeve Hof Te Veaux, rentmeesterswoning en boerenhuisjes met omgeving (S.N., 1981).
  • DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
  • VERBESSELT J. 1972: Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw deel XI, Pittem, 121-141.

Bron: -

Auteurs: Foubert, Annemie

Datum tekst: 2013

Relaties

maakt deel uit van Perk

Perk (Steenokkerzeel)

omvat Bijgebouw van het Ribaucourtkasteel

Breemstraat 2, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

omvat Boerenwoning

Sint-Jannekensstraat 1, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

omvat Boerenwoning

Sint-Jannekensstraat 3, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

omvat Hoeve in L-vorm

Tervuursesteenweg 134, Kerkdreef 2, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

omvat Kasteeldomein van Ribaucourt

Kasteelhoekstraat 2 (Steenokkerzeel)

omvat Parochiekerk Sint-Niklaas

Tervuursesteenweg zonder nummer, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

omvat Rentmeesterswoning

Tervuursesteenweg 180-182, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.