Dorpskom Humelgem

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Steenokkerzeel
Deelgemeente Steenokkerzeel
Straat Billaststraat, de Kerchove d'Exaerdestraat, Perpetstraat, Aarschotstraat, Processieweg
Locatie Aarschotstraat, Billaststraat, Perpetstraat, Processieweg, de Kerchove d'Exaerdestraat (Steenokkerzeel)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Humelgem

Deze bescherming is geldig sinds 22-09-1982.

Beknopte karakterisering

Typologiedorpen

Beschrijving

De dorpskom van Humelgem is een nog vrij gaaf gebleven dorpskern waarin de silhouetten van de pastorie, hoeve De Vleug en het kasteeltje de Kerckhoeve d’Exaerde, samen met verschillende boerenwoningen opgetrokken in plaatselijke zandsteen (vooral in de J. de Kerckhove d'Exaerdestraat en de Billaststraat) beeldbepalend zijn voor het gesloten karakter van de straatwand.

De nog aanwezige open ruimten en groene elementen verdichten de band tussen de wisselende natuur en het bodemgebonden karakter van de vlakke dorpskom.

Bron: Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000693, Dorpskom Humelgem met monumenten (S.N., 1982).

Datum tekst: 1982

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Humelgem

Steenokkerzeel (Steenokkerzeel)

omvat Boerenwoning

de Kerchove d'Exaerdestraat 2, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

omvat Boerenwoning

Perpetstraat 28, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

omvat Boerenwoning

Perpetstraat 30, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning

Billaststraat 24, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

omvat Dorpswoning

Billaststraat 38, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

omvat Hoeve

Billaststraat 19, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

omvat Hoeve De Vleug

Billaststraat 31, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

omvat Huizenrijen van ééngezinswoningen

Billaststraat 5-13, Gorislaan 52-60, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

omvat Park van het Kasteel de Kerckhove d'Exaerde

Billaststraat 36 (Steenokkerzeel)

omvat Parochiekerk Sint-Catharina

de Kerchove d'Exaerdestraat zonder nummer, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

omvat Pastorie Sint-Catharinaparochie

Billaststraat 37, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.