erfgoedobject

Verdwenen kasteel van Reningelst

archeologisch geheel
ID
302468
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302468

Juridische gevolgen

Beschrijving

Archeologische nota

Tussen de kerk en de kasteelhoeve lag het in 1793 afgebroken kasteel van Reningelst.

Het kasteel kende vermoedelijk zijn oorsprong in de 12de eeuw en bestond waarschijnlijk uit een mottekasteel met bijhorend neerhof. Dit neerhof is mogelijk nog weerspiegeld in het kerkhofperceel. De versterking evolueerde in de 13de-14de eeuw tot een kasteel met verdedigingsmuur en torens. In de loop van de 17de eeuw kreeg het kasteel vermoedelijk een meer residentieel uitzicht. Een gedeelte van de onderbouw is nog bovengronds bewaard. Het zijn restanten van een halfronde toren die opgebouwd is uit baksteen met een parement van kubusvormige blokken zandsteen. Kort voor het werd afgebroken werd het kasteel nog aangepast aan de noden en mode van de tijd.

De site tekent zich af als een lichte één meter hoge verhevenheid van ongeveer 50 meter doorsnede die omringd is door een brede gracht. De noordelijke helft van de verhevenheid is duidelijk meer afgegraven. De gracht en een gedeelte van de funderingen zijn nog bewaard in het zuidwestelijk deel van het terrein.

Op het Reningelstplein bevindt zich het kasteelhof, de voormalige kasteelhoeve waarvan de oudste gebouwen teruggaan tot de 18de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW002024, Dorpsgezicht Reningelst (J. De Schepper en J. Termote, 1997).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskom Reningelst

  • Is deel van
    Reningelstplein


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Verdwenen kasteel van Reningelst [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302468 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.