erfgoedobject

Dorpskern Strijtem

bouwkundig element
ID
302488
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302488

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpskern Strijtem
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Strijtem
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De karakteristieke open structuur van de dorpskern van Strijtem, gelegen ten noorden van de steenweg Brussel-Ninove wordt verklaard door de de aanwezigheid van het dorpskasteel en kasteeldomein dat aan de basis lag van de ontwikkeling en structurele uitbouw van deze nog overwegend landelijke kern in het Pajottenland. Er is een sterk contrast tussen de dicht bebouwde noordzijde van de hoofdas Strijtemplein en de groene ruimte in het zuiden, dat samenvalt met de historische kern van de kasteelsite. De historische structuur van kasteelblok met opper- en neerhofstructuur, kasteelpark, de band met de (hof)kerk en pastorie en circulatiepatroon is nog duidelijk zichtbaar.

 • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB002181, Dorpskern Strijtem (G. Paesmans & R. Deneef, 2002).

Auteurs: Declercq, Daan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Kasteeldomein van Strijtem

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

 • Omvat
  Pastorie Sint-Martinusparochie

 • Is deel van
  Strijtem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Dorpskern Strijtem [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302488 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.