erfgoedobject

Dorpskern Laar

bouwkundig element
ID
302505
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302505

Juridische gevolgen

Beschrijving

De bebouwing van dit zeer landelijke dorp concentreert zich rond de Everspoel-, de Wijngaard- en de Mottendelstraat (vroegere Molenstraat). Het waardevolle gedeelte van de dorpskern situeert zich langs de Heuvelhof- en Mottendelstraat (vroeger respectievelijk Kerk- en Molenstraat).

Dit dorpsgezicht wordt gekenmerkt door zijn "transparantie", als gevolg van de verspreide bebouwing. In de Everspoelstraat was deze oorspronkelijk gekenmerkt door grote hoevegebouwen. Deze werden echter in de loop der tijden onderverdeeld en de respectievelijke delen werden verbouwd, verruimd en aangepast. Het homogene karakter ging teloor. Hetzelfde geldt voor de Wijngaardstraat, oorspronkelijk gekenmerkt door kleinere complexen.

De gebouwen in de Everspoelstraat waarvan de oorspronkelijke toestand het best bewaard bleef, zijn twee gesloten hoeven op beide hoeken van de Heuvelhofstraat, waaronder nummer 8. Deze straat biedt een zeer waardevol straatbeeld, waar de landschappelijke component minstens even belangrijk is als de bouwkundige. Vanuit de Mottendelstraat gezien is het geheel van pastorie, dwarsschuur en kerk beeldbepalend. Meer ten noorden vervult de witgeschilderde hoeve een beeldbepalende functie midden de omgevende landerijen.


Bron: Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000714, Pastorie en omgeving.
Auteurs: Goeyvaerts, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Trudo

 • Omvat
  Pastorie Sint-Trudoparochie

 • Omvat
  Schuur met puntgevel

 • Is deel van
  Laar


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Dorpskern Laar [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302505 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.