Dorpskern Laar

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Landen
Deelgemeente Laar
Straat Heuvelhofstraat, Hunsbergstraat, Everspoelstraat, Wijngaardstraat, Mottendelstraat, Wangestraat
Locatie Everspoelstraat, Heuvelhofstraat, Hunsbergstraat, Mottendelstraat, Wangestraat, Wijngaardstraat (Landen)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Pastorie Sint-Trudoparochie met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1985.

Beknopte karakterisering

Typologiedorpen

Beschrijving

De bebouwing van dit zeer landelijke dorp concentreert zich rond de Everspoel-, de Wijngaard- en de Mottendelstraat (vroegere Molenstraat). Het waardevolle gedeelte van de dorpskern situeert zich langs de Heuvelhof- en Mottendelstraat (vroeger respectievelijk Kerk- en Molenstraat).

Dit dorpsgezicht wordt gekenmerkt door zijn "transparantie", als gevolg van de verspreide bebouwing. In de Everspoelstraat was deze oorspronkelijk gekenmerkt door grote hoevegebouwen. Deze werden echter in de loop der tijden onderverdeeld en de respectievelijke delen werden verbouwd, verruimd en aangepast. Het homogene karakter ging teloor. Hetzelfde geldt voor de Wijngaardstraat, oorspronkelijk gekenmerkt door kleinere complexen.

De gebouwen in de Everspoelstraat waarvan de oorspronkelijke toestand het best bewaard bleef, zijn twee gesloten hoeven op beide hoeken van de Heuvelhofstraat, waaronder nummer 8. Deze straat biedt een zeer waardevol straatbeeld, waar de landschappelijke component minstens even belangrijk is als de bouwkundige. Vanuit de Mottendelstraat gezien is het geheel van pastorie, dwarsschuur en kerk beeldbepalend. Meer ten noorden vervult de witgeschilderde hoeve een beeldbepalende functie midden de omgevende landerijen.

Bron: Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000714, Pastorie en omgeving.

Auteurs: Goeyvaerts, Nele

Datum tekst: 1980

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Laar

Laar (Landen)

omvat Gesloten hoeve

Everspoelstraat 8, Landen (Vlaams-Brabant)

omvat Gesloten hoeve

Heuvelhofstraat 14-16, Landen (Vlaams-Brabant)

omvat Hoeve

Heuvelhofstraat 15, Landen (Vlaams-Brabant)

omvat Parochiekerk Sint-Trudo

Heuvelhofstraat zonder nummer, Landen (Vlaams-Brabant)

omvat Pastorie Sint-Trudoparochie

Heuvelhofstraat 4, Landen (Vlaams-Brabant)

omvat Schuur met puntgevel

Heuvelhofstraat 5, Landen (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.