erfgoedobject

Dorpskern Laar

bouwkundig geheel
ID
302505
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302505

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpskern Laar
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Pastorie Sint-Trudoparochie met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Trudo
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Trudoparochie
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Schuur met puntgevel
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

De bebouwing van dit zeer landelijke dorp concentreert zich rond de Everspoel-, de Wijngaard- en de Mottendelstraat (vroegere Molenstraat). Het waardevolle gedeelte van de dorpskern situeert zich langs de Heuvelhof- en Mottendelstraat (vroeger respectievelijk Kerk- en Molenstraat).

Dit dorpsgezicht wordt gekenmerkt door zijn "transparantie", als gevolg van de verspreide bebouwing. In de Everspoelstraat was deze oorspronkelijk gekenmerkt door grote hoevegebouwen. Deze werden echter in de loop der tijden onderverdeeld en de respectievelijke delen werden verbouwd, verruimd en aangepast. Het homogene karakter ging teloor. Hetzelfde geldt voor de Wijngaardstraat, oorspronkelijk gekenmerkt door kleinere complexen.

De gebouwen in de Everspoelstraat waarvan de oorspronkelijke toestand het best bewaard bleef, zijn twee gesloten hoeven op beide hoeken van de Heuvelhofstraat, waaronder nummer 8. Deze straat biedt een zeer waardevol straatbeeld, waar de landschappelijke component minstens even belangrijk is als de bouwkundige. Vanuit de Mottendelstraat gezien is het geheel van pastorie, dwarsschuur en kerk beeldbepalend. Meer ten noorden vervult de witgeschilderde hoeve een beeldbepalende functie midden de omgevende landerijen.


Bron     : Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000714, Pastorie en omgeving.
Auteurs :  Goeyvaerts, Nele
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Trudo

 • Omvat
  Pastorie Sint-Trudoparochie

 • Omvat
  Schuur met puntgevel

 • Is deel van
  Laar


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Dorpskern Laar [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302505 (Geraadpleegd op )