Eeuwfeestboom Wespelaar

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Haacht
Deelgemeente Wespelaar
Straat Grote Baan
Locatie Grote Baan zn (Haacht)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Herdenkingsbomen 2017-2018 (thematische inventarisatie: Januari 2017 - 31-12-2018).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Wespelaar

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-2017.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie Herdenkingsbomen 2017-2018 (03-04-2018)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 204 cm
Totale hoogte 14 m

Beschrijving

Op het grasplein rondom de parochiekerk Sint-Hubertus en Sint-Lucia werd in 1930 een linde aangeplant ter gelegenheid van het eeuwfeest van België. Aan de voet van deze eeuwfeestboom staat een gerotseerd gedenkteken met vermelding van de aanleiding tot het aanplanten van de herdenkingsboom.

Bron: -

Auteurs: De Houwer, Veerle & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Wespelaar

Grote Baan, Nieuwstraat (Haacht)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.