erfgoedobject

Woning Termonia-Vissers

bouwkundig element
ID
302542
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302542

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ruime burgerwoning in beaux-artsstijl, gesigneerd bij de voordeur door "J. MARSTBOOM BOUWMEESTER". Deze Deurnese architect tekende het ontwerp voor de woning in 1929 in opdracht van Frans Termonia-Vissers, die op dat moment iets verder op de Turnhoutsebaan 257 woonde.

Over architect J. Marstboom, die vlakbij in de Boshovestraat woonde, is tot nog toe weinig informatie verzameld. We vinden zijn naam terug in de inventaris van de bouwdossiers van het Antwerpse stadsarchief van net voor de Eerste Wereldoorlog tot na de Tweede Wereldoorlog, voornamelijk voor het bouwen en verbouwen van privéwoningen.

Met deze woning leverde Marstboom een rijk versierde, grote burgerwoning, waarvan de beaux-artsstijl de status van de opdrachtgever in de verf zette: de rijk versierde, statige witte natuursteen gevel met klassieke ornamentiek, smeedijzerwerk voor voordeur en balkon en vensters met fijne houten roedeverdeling en glas in lood, geeft blijk van een bemiddelde eigenaar met een behoudsgezinde, conventionele smaak. De indeling van het interieur, met bureel, rookkamer en biljartzaal, wijst dezelfde richting uit. Het contrast met de bescheiden architectuur van de woning van Frans Termonia uit 1923, enkele huizen verder, spreekt boekdelen.

De rijwoning telt drie traveeën en drie bouwlagen onder een platte bedaking. De lijstgevel heeft een parement in witte natuursteen op plint in blauwe hardsteen. Verschillende vormen van vensters wisselen elkaar af tot een levendig geheel. De decoratie wijkt licht af van de aanwijzingen op het plan: de uitvoering is iets eigentijdser uitgevoerd, met details die neigen naar de art deco. In de plint is de korfbogige poort verwerkt van de garage op kelderniveau; bemerk de zware sluitsteen met diamantkop waarmee de geprofileerde omlijsting is gesloten. De houten poort is gewijzigd in vergelijking met de plannen in het bouwdossier.

De venstertraveeën trekken de aandacht naar zich toe door de afgeronde erker op de eerste verdieping en de gebogen, verhoogde kroonlijst tussen twee hoger oplopende pilasters die dit deel van de gevel bekroont. Beneden, twee rechthoekige vensters met afgeronde hoeken; op de tussenliggende muurdam begint de uitwaaierende, brede console van de bovenliggende erker. In de erker drie segmentboogvensters waarin het originele schrijnwerk bewaard is: kleinhout met glas in lood in de bovenlichten. Muurvelden van de erkerbasis versierd met florale reliëfs; bekroning met het balkon van de bovenvensters, voorzien van smeedijzeren leuning. Op de bovenverdieping een drielicht van drie rondboogvensters, eveneens met verfijnd houtwerk met roedeverdeling en glas in lood.

In de smalle deurtravee beneden de rechthoekige deuropening; de dubbele smeedijzeren deur met initialen T en V (Termonia-Vissers) werd bij een verbouwing in de jaren 1990 naar achter in de gang verplaatst waardoor een portaal ontstond. Boven de deur, op elke verdieping, een gekoppeld tweelicht met smalle rondboogvensters waarin art-deco-glas-in-loodpanelen. De plannen van de achtergevel laten zien dat ook daar voor de nodige detaillering werd gezorgd: glazen koepels in de platte daken van de achterbouwen, een beglaasde luifel boven het terras, terrasdeuren met hele fijne art-decobelijning.

De plattegronden in het bouwdossier onthullen een klassieke indeling van een zeer ruime woning, waar ontvangst- en recreatieruimtes hun plaats kregen naast alle toen moderne comfort. In de kelder plande architect Marstboom vooraan de garage, met daarachter twee provisieruimtes, een badkamer met ligbad en aan tuinzijde een dienstkeuken, uitgevend op de tuin. Op de bel etage bieden de brede venstertraveeën ruimte aan een enfilade van salon, rookkamer en eetkamer, aan tuinzijde verbredend tot een gevelbrede zit- en eetplaats, uitgevend op het terras. In de smalle deurtravee zit de gang, met trappenhuis naar de verdiepingen en naar de kelder met de keuken. Op de eerste verdieping werden twee ruime slaapkamers voorzien aan de voorzijde van het gebouw; achteraan een bureel en op het bordes een kleine badkamer met toilet. De bovenverdieping verrast: behalve een derde slaapkamer voorziet het bouwplan daar een biljartzaal.

Het gelijkvloers werd in de jaren 1990 verbouwd door B-architecten, die er een grote, moderne tentoonstellingsruimte van maakten en het perceel tevens verbonden met het wooncomplex dat ze realiseerden op de plaats van de achterliggende rubberfabriek in de Plankenbergestraat.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 329 # 4323.
  • DAELMAN E. (red.) 2016: Open Monumentendag. Programma Antwerpen. 11 september 2016, 36-37.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woning Termonia-Vissers [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302542 (Geraadpleegd op )