erfgoedobject

Dorpskern Miskom

bouwkundig geheel
ID
302559
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302559

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Miskom
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Een grote openheid met het alom aanwezige zicht op de neogotische kerktoren als baken, een weinig gestructureerde, los verspreide bebouwing in een omkadering van door landelijke wegen doorsneden akkers en laagstamboomgaarden karakteriseert het landelijk karakter van de tegen een helling uitgebouwde dorpskern van Miskom. Alhoewel van een echte dorpskern geen sprake is, onderstrepen voormalige school en gemeentehuis met hun specifieke typologie alsook de basisbebouwing van ter hoogte van de kerk geconcentreerde bescheiden bakstenen hoeves de centrumfunctie.

De Sint-Germanuskerk is ingeplant bezijden de sterk hellende Miskomdorpstraat, een betonbaan die Miskom over de Meynberg met Waanrode verbindt.
Onderaan de helling links, ter hoogte van de Heerbaan bevindt zich het voormalige, 19de-eeuwse gemeentehuis met jongensschool, een bakstenen complex met neotraditionele vormgeving.
Aan de rechterzijde van Miskomdorp ligt een relatief recente verkaveling van vrijstaande eensgezinswoningen met voortuin. Door een ten opzichte van de straat terugwijkende inplanting en in omvang bescheiden volumes bleef het dominant karakter van de hoger gelegen en dwars ingeplante pastorie vrijwel onaangetast.

De directe omgeving van de Sint-Germanuskerk wordt gekenmerkt door de overwegend uit het eind van de 19de eeuw - begin 20ste eeuw daterende bebouwing langs de Kerkstraat, waaronder twee typische langgevelhoeves met beluikte vensters en relicten van vakwerkbouw, waaronder, althans wat de binnenstructuur betreft, een goed bewaarde kleine dwarsschuur.

Naast de 1925 gedateerde hoeve ten zuiden van de kerk bevindt zich nog een oude gietijzeren waterpomp. Meer westelijk, aan het eind van een kasseiweg die naar de velden loopt, ligt een alleenstaande hoeve met eenvoudige bakstenen volumes rond een erf gegroepeerd. Ten noorden van de kerk bevindt zich de in een sobere neotraditionele baksteenarchitectuur opgetrokken voormalige meisjesschool met het drie traveeën brede zusterhuis en de langgerekte klasvleugel rond de speelplaats gegroepeerd. Het complex doet momenteel dienst als pastorie en parochiezaal.


Bron     : Beschermingsdossier DB002141, Dorpskern Miskom (digitaal dossier)
Auteurs :  Paesmans, Greta
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Germanus

 • Omvat
  Pastorie Sint-Germanusparochie

 • Is deel van
  Kersbeek-Miskom


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpskern Miskom [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302559 (Geraadpleegd op )