erfgoedobject

Dorpskern Korbeek-Lo

bouwkundig geheel
ID
302561
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302561

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Korbeek-Lo
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De dorpskern van Korbeek-Lo wordt gedomineerd door de parochiekerk en haar kerkhof.

Het centrum van Korbeek-Lo is uitgebouwd rond de Heilig Kruiskerk, ingeplant ter hoogte van de kruising van Bierbeekstraat en Pastoriestraat. Typerend voor de dorpskern is het contrast tussen enerzijds een vrij dichte, langs de Bierbeekstraat zelfs aaneengesloten bebouwing en anderzijds een grote openheid met weilanden en beemden langs de Pastoriestraat. Hier bevinden zich de Heilig Kruiskerk, met vlak ernaast de zogenaamde Caluwaertshoeve en verder oostwaarts de pastorie. Meer zuidwaarts langs de Bierbeekstraat ligt het kasteeldomein Vijverhof.

Het kerkhof rond de kerk bevat een godsakker met ruim 400 begraafplaatsen waarvan een 47-tal gemarkeerd door smeedijzeren kruisen. De kapel van Onze-Lieve-Vrouw der Zieckelieden, een heropbouw van 1948 waarbij enkel de originele gedenksteen werd bewaard, verwijst naar de in 1713 gesloopte kapel in de Ziekenlingenstraat. Het originele 14de-eeuwse Mariabeeld wordt momenteel in de kerk bewaard.

De Pastoriestraat die vanouds het eerst was bebouwd toont een heterogene, relatief open bebouwing gaande van nieuwbouw tot restanten van oudere landelijke bebouwing van het langgeveltype. Een van de meest gaaf bewaarde voorbeelden van dit type, namelijk een voormalig estaminet annex kosterwoning, werd recentelijk gesloopt. De braakliggende hoek Bierbeekstraat-Vengerstraat fungeert momenteel als parking. De Bierbeekstraat daarentegen toont een vrijwel homogeen eind 19de-, begin 20ste-eeuwse, overwegend aaneengesloten bebouwing, en is als dusdanig representatief voor de aanzienlijke bevolkingsaangroei die Korbeek-Lo in die periode kende. Het meest markant hierbij zijn het voormalig gemeentehuis (eind 19de eeuw) tegenover de kerk, de ruime herenwoning met park in de bocht van de Bierbeekstraat en het hoekcafé waar midden vorige eeuw de koninklijke fanfare Orpheus werd opgericht. Even karakteriserend is de onbebouwde strook tussen kerk en pastorie met weiden en boomgaard, ruimtelijk en visueel aansluitend op de Molenbeekvallei. Daarnaast telt de dorpskern enkele merkwaardige bomen waaronder de monumentale beuken ten zuiden van de kerk, een Japanse notenboom (Ginkgo biloba L.) en een zomerlinde met ingesneden blad (Tilia platyphyllos 'Laciniata') in de tuin van de woning naast de kerk.

 • HALFLANTS J. 1963: Norbertijnse pastorieën in het Hageland, Meer Schoonheid 10, 8-14.
 • HALFLANTS J. 1968: Enkele merkwaardigheden ten oosten van Leuven, Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Leuven en Omgeving, 142-144.
 • JORIS G. & KENNIS J. s.d.: Korbeek-Lo en zijn fanfare. Geschiedenis en cultuur, Leuven.
 • DOPERE F. 1994: De Heilig Kruiskerk te Korbeek-Lo. Bouwgeschiedenis en kunstpatrimonium, Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Leuven en Omgeving, 1-117.

Bron     : Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DB002082, Dorpskern Korbeek-Lo (PAESMANS G., 1998).
Auteurs :  Paesmans, Greta
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Parochiekerk Heilig Kruis

 • Omvat
  Villa Korbeek met herenboerenparkje

 • Is deel van
  Korbeek-Lo


Waarnemingen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpskern Korbeek-Lo [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302561 (Geraadpleegd op )