erfgoedobject

Sociale woonwijk

bouwkundig geheel
ID: 302570   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302570

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sociale woonwijk
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Naoorlogse, kleinschalige volkswijk gelegen nabij het centrum van Wilrijk, gebouwd volgens plannen van 1949 naar ontwerp van architect Victor Verreydt (Wilrijk). De 52 sociale woningen kwamen tot stand in opdracht van huisvestingsmaatschappij De Goedkope Woning van het Arrondissement Antwerpen (heden De Ideale Woning). In 1958 werden de plannen goedgekeurd voor de noordelijke uitbreiding van de wijk met twee appartementsgebouwen.

Typische halfopen bebouwing van koppelwoningen, voorzien van door met lage muurtjes en hagen afgebakende voor- en achtertuinen. In de achtertuinen werden telkens tuinbergen voorzien, opgevat als bakstenen volumes onder een pannen zadeldak, ingeplant op de perceelgrens. De koppelwoningen aan de Vaderlandstraat verspringen ten opzichte van elkaar omwille van het schuine tracé van deze as.

Bakstenen enkelhuizen van twee traveeën en dito bouwlagen onder pannen zadeldaken, gekoppeld tot symmetrische volumes van twee tot vijf eenheden. Eenvoudige, sterk homogene architectuur, waarbij de parementen op de bovenverdieping voorzien zijn van een wit geschilderde bepleistering. De gevels worden geopend door rechthoekige muuropeningen en kleine vierkante vensters; het oorspronkelijke schrijnwerk is gedeeltelijk bewaard.

Evaluatie

Deze sociale woonwijk vormt een typisch voorbeeld van een kleinschalige volkswijk, waarbij de sterke architecturale homogeniteit een bepalend erfgoedelement vormt, meer bepaald op het vlak van vorm, schaal, materialiteit en typologie. Dit wordt bijkomend versterkt door het deels bewaarde schrijnwerk en de beperkte aanpassing van de parementen. Kenmerkend is eveneens de lage densiteit van de wijk en de relatief groene inplanting van de woningen, voorzien van voor- en achtertuinen.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 1010, Antwerpen, Hulststraat.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sociale woonwijk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302570 (Geraadpleegd op 09-08-2020)