erfgoedobject

Kanaal Bocholt-Herentals met sluizen

bouwkundig geheel
ID
302648
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302648

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel van drie gelijkaardige opeenvolgende sluizencomplexen op het verbindingskanaal Bocholt-Herentals. De sluizencomplexen bestaan telkens uit een zuidelijke sluis met een tweetrapse schutsluis gebouwd in 1843-1845, een noordelijke sluis met een ééntrapse schutsluis, dienstgebouwen en een sluiswachterswoning.

Historiek

Het verbindingskanaal Bocholt-Herentals, het zogenaamde ‘Kempens Kanaal’, werd hier aangelegd in de periode 1843-1846. De aanleg van het kanaal beoogde in de eerste plaats de verbetering van de landbouw door middel van irrigatie, dit gaf aanleiding tot het ontstaan van de wateringen. Eind 19de eeuw kreeg het kanaal ook economisch belang als transportweg. Hiervoor werden verschillende sluizen voorzien. De drie gelijkaardige opeenvolgende sluizencomplexen, namelijk Sas I te Lommel en Sas II en Sas III te Mol, zijn dubbelsluizen. Ten gevolge van de grote uitbreiding van de scheepvaart tussen Antwerpen en het Luikse mijn- en industriegebied werd de vaargeul in 1926-27 verbreed en verdiept en werd een tweede grotere sluis (ten noorden) naast de oudere (ten zuiden).

Beschrijving

De sluizen bestaan uit twee delen. De zuidelijke sluis is telkens een tweetrapse schutsluis gebouwd in 1843-1845, opgetrokken uit baksteen en arduin en tijdens het interbellum hersteld met beton. De noordelijke sluis is een ééntrapse schutsluis van natuursteen, gebouwd in 1928 ten behoeve van grotere schepen.

Naast de drie sluizen ligt telkens een sluiswachterswoning en dienstgebouwen. Op de grens van de provincie Antwerpen met de provincie Limburg ligt ten zuiden van het kanaal een betonnen bunker met rechthoekige openingen. Deze bunker werd aangelegd in de tweede helft van de jaren 1930.

 • S.N., Beschermingsdossier DA002179, Kanaal Bocholt-Herentals twee sluiscomplexen, 1999, digitaal dossier.

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2014


Relaties

 • Omvat
  Betonnen bunkers

 • Omvat
  Saswachterswoning

 • Omvat
  Sluiswachterswoning

 • Omvat
  Sluizen Sas II en Sas III

 • Omvat
  Sluizencomplex

 • Omvat
  Twee dienstwoningen

 • Omvat
  Villa Hof Ter Weyde of Villa Louisa

 • Is deel van
  Lommel

 • Is deel van
  Rauw


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kanaal Bocholt-Herentals met sluizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302648 (Geraadpleegd op 24-01-2021)