Kanaal Bocholt-Herentals met sluizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Limburg, Antwerpen
Gemeente Lommel, Mol
Deelgemeente Lommel, Mol
Straat Sluizenstraat, Waterstraat
Locatie Sluizenstraat (Lommel), Waterstraat (Mol)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kanaal Bocholt-Herentals met sluizen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kanaal Bocholt-Herentals met sluizen

Deze bescherming is geldig sinds 06-10-1999.

omvat de bescherming als monument Kanaal Bocholt-Herentals: sluis #1
gelegen te Sluizenstraat zonder nummer (Lommel)

Deze bescherming is geldig sinds 06-10-1999.

omvat de bescherming als monument Kanaal Bocholt-Herentals: sluis #2
gelegen te Waterstraat (Mol)

Deze bescherming is geldig sinds 06-10-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Geheel van drie gelijkaardige opeenvolgende sluizencomplexen op het verbindingskanaal Bocholt-Herentals. De sluizencomplexen bestaan telkens uit een zuidelijke sluis met een tweetrapse schutsluis gebouwd in 1843-1845, een noordelijke sluis met een ééntrapse schutsluis, dienstgebouwen en een sluiswachterswoning.

Historiek

Het verbindingskanaal Bocholt-Herentals, het zogenaamde ‘Kempens Kanaal’, werd hier aangelegd in de periode 1843-1846. De aanleg van het kanaal beoogde in de eerste plaats de verbetering van de landbouw door middel van irrigatie, dit gaf aanleiding tot het ontstaan van de wateringen. Eind 19de eeuw kreeg het kanaal ook economisch belang als transportweg. Hiervoor werden verschillende sluizen voorzien. De drie gelijkaardige opeenvolgende sluizencomplexen, namelijk Sas I te Lommel en Sas II en Sas III te Mol, zijn dubbelsluizen. Ten gevolge van de grote uitbreiding van de scheepvaart tussen Antwerpen en het Luikse mijn- en industriegebied werd de vaargeul in 1926-27 verbreed en verdiept en werd een tweede grotere sluis (ten noorden) naast de oudere (ten zuiden).

Beschrijving

De sluizen bestaan uit twee delen. De zuidelijke sluis is telkens een tweetrapse schutsluis gebouwd in 1843-1845, opgetrokken uit baksteen en arduin en tijdens het interbellum hersteld met beton. De noordelijke sluis is een ééntrapse schutsluis van natuursteen, gebouwd in 1928 ten behoeve van grotere schepen.

Naast de drie sluizen ligt telkens een sluiswachterswoning en dienstgebouwen. Op de grens van de provincie Antwerpen met de provincie Limburg ligt ten zuiden van het kanaal een betonnen bunker met rechthoekige openingen. Deze bunker werd aangelegd in de tweede helft van de jaren 1930.

  • S.N., Beschermingsdossier DA002179, Kanaal Bocholt-Herentals twee sluiscomplexen, 1999, digitaal dossier.

Bron: -

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van Lommel

Lommel (Lommel)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rauw

Mol (Mol)

omvat Betonnen bunkers

Blauwe Kei zonder nummer, Lommel (Limburg)

omvat Saswachterswoning

Waterstraat 20, Mol (Antwerpen)

omvat Sluiswachterswoning

Sluizenstraat 23, Lommel (Limburg)

omvat Sluizen Sas II en Sas III

Waterstraat zonder nummer, Mol (Antwerpen)

omvat Sluizencomplex

Sluizenstraat zonder nummer, Lommel (Limburg)

omvat Twee dienstwoningen

Waterstraat 8-10, 9-11, Mol (Antwerpen)

omvat Villa Hof Ter Weyde of Villa Louisa

Waterstraat 28, 29, Mol (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.