erfgoedobject

Feodale motte van Wange

archeologisch geheel
ID
302654
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302654

Juridische gevolgen

Beschrijving

Archeologische nota

De heuvel gelegen langs de Overhespenstraat te Wange is een restant van de feodale motte van Wange. In de volksmond is de site gekend als ‘de Tomme’ daar men aannam dat het om een Romeinse grafheuvel ging. Onderzoek heeft echter aangetoond dat het een middeleeuwse motteheuvel betreft.

Doorheen de tijd werd deze motteheuvel aanzienlijk aangetast door erosie. Nu meet ze nog circa 25 meter doorsnede en is vier à vijf meter hoog. De top werd afgevlakt voor agrarische doeleinden. Daarnaast wordt de westkant uitgebaat door een steenbakkerij.

In 1895 werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd door A. de Loë. Op ongeveer één meter diepte kon een brandlaag vastgesteld worden met botmateriaal, 13de en 14de-eeuws schervenmateriaal, enkele sporen van ijzer en een stukje brons. Mogelijk gaat het hier om de eerste bewoningslaag. Op dat ogenblik zou er kleine verhevenheid geweest zijn van één à twee meter hoog met een gebouw in vakwerk, dat door brand werd vernield.

Nadien zou deze kleine heuvel verhoogd geweest zijn voor een nieuw gebouw dat vermoedelijk eveneens in hout gebouwd was, aangezien geen sporen van een stenen constructie werden teruggevonden. Het zou dus een soort verdedigingstoren geweest zijn die eerst in hout en later in duurzaam materiaal werd gebouwd.

Net ten zuiden van de motteheuvel, op de plaats waar de huidige parochiezaal staat, stond tijdens de middeleeuwen tot circa 1950 de Sint-Apolloniakerk. Deze locatie vlakbij de motteheuvel is opvallend en maakt mogelijk deel uit van het neerhof van het mottekasteel. Ook de nabijgelegen site ‘Damekot’, ten oosten van de motteheuvel, waar middeleeuwse sporen werden aangetroffen, kan een mogelijke kandidaat zijn voor het neerhof.

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, dossiernummer DB000611 Feodale Motte van Wange, advies Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.
  • Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 3494 Feodale Mot.
  • Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 5453 Sinte-Apolloniakerk.
  • Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 307, Damekot 1.

Auteurs: Mortier, Sophie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Feodale motte van Wange [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302654 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.