erfgoedobject

Villa Aurora

bouwkundig element
ID: 302659   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302659

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa Aurora
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Villa Aurora is een burgerhuis in cottagestijl gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1927 door architect Fr. Cannoot voor Jules Meert-Vranken. Jules Meert woonde op dat moment al in zijn net afgewerkte Villa Susanna op nummer 3, een sterk gelijkend ontwerp van dezelfde architect. Villa Aurora liet hij bouwen als opbrengstwoning: het huis was bedoeld als meergezinswoning, met op elke bouwlaag een appartement.

Uit het oeuvre van architect Cannoot kennen we een aantal burgerhuizen uit het interbellum, doorgaans eengezinswoningen gelegen in Borgerhout of Berchem. Hij kiest voor vrij eenvoudige gevels, en zowel voor het modernisme, de art deco als voor de cottagetijl, zoals hier het geval is.

De woning is niet enkel een representatief voorbeeld uit het oeuvre van Cannoot tijdens het interbellum, ze sluit ook perfect aan bij de andere bebouwing in het oudere, zuidelijke deel van de Venneborglaan, bestaande uit interbellumburgerhuizen met verzorgde art-deco-, cottage- of modernistische gevels met bakstenen parementen en verzorgde voortuinen. De huizenrij van nummers 1 tot 25 waar deze woning deel van uitmaakt, vormt binnen de straat een zeer gaaf, homogeen ensemble waarin overwegend de cottagestijl vertegenwoordigd is. Deze woning vormt een wezenlijk onderdeel van dit ensemble: stijl, materiaalgebruik en detaillering van de gevel zijn bewaard, met uitzondering van het schrijnwerk van deur en ramen en de leuning van het balkon. De originele afsluiting van de voortuin is bewaard, bestaande uit smeedijzeren hekwerk op een muurtje en tussen pijlers.

De woning is in vergelijking met de geveltekening in het bouwdossier iets anders uitgevoerd. De geveltop vormt geen punt, maar een mijtervorm; de begane grond kreeg een bakstenen en geen natuurstenen parement en de voordeur is anders van detaillering.

De woning telt twee travee├źn en twee bouwlagen onder een leien mansardedak en is volledig onderkelderd. De lijstgevel heeft een parement van rode baksteen op hardstenen plint, geaccentueerd door gecementeerde speklagen en geveltop. De brede venstertravee trekt de aandacht naar zich toe met de hoge, volledig gecementeerde, driezijdige erker en met het als mijtervormige topgevel uitgewerkt, rondbogig zoldervenster. Centraal op de erker een rechthoekig muurveld met de huisnaam "VILLA AURORA". In de smalle deurtravee vinden we op de begane grond een rechthoekige deur met rechte latei waarboven een smal bovenlicht met kleine roedeverdeling. Op de verdieping een eenvoudig rechthoekig bovenvenster; een houten dakvenster in het dakschild. Het schrijnwerk van ramen en deur is vervangen.

Voor de plattegrond koos architect Fr. Cannoot de traditionele enkelhuisindeling, die de stadswoning in de 19de eeuw domineerde en die heel lang in de 20ste eeuw doorleefde. In de smalle deurtravee de gang met trappenhuis, links een enfilade van twee kamers die door brede deuropeningen met elkaar verbonden zijn en aan tuinzijde uitgeven op een koer. Achter het trappenhuis is de vaste plek van de keuken binnen dit type plattegrond, met aansluitend een toilet. Op de eerste en tweede verdieping werd deze indeling herhaald: de woning was oorspronkelijke bedoeld als opbrengsteigendom, met drie kleine appartementen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 329 # 2402.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Villa Aurora [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302659 (Geraadpleegd op 25-09-2020)