Begijnenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Tongeren
Straat Onder de Linde
Locatie Onder de Linde 3-5, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Begijnhof Sint-Catharina: begijnenhuis, noordelijk deel
gelegen te Onder de Linde 3 (Tongeren)

Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1981.

omvat de bescherming als monument Begijnhof Sint-Catharina: begijnenhuis, zuidelijk deel
gelegen te Onder de Linde 5 (Tongeren)

Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1981.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof Sint-Catharina

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof Sint-Catharina

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof Sint-Catharina

Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dit begijnenhuis werd in 1648 opgericht door Lucas Rosmeer voor zijn dochters Maria en Gertrudis. Het pand werd gelijktijdig opgericht met het gelijkaardige begijnenhuis ten noorden, gebouwd door Willem Dolmans voor zijn dochter Elisabeth. In 1694 werd het het zuidelijke gedeelte van het begijnenhuis als afzonderlijke woning afgesplitst.

Beschrijving

Omwille van de ontmanteling van het begijnhof in de 19de eeuw werd de gevel aan de Corverstraat opengewerkt. Deze verankerde bakstenen gevel telt twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan de straat) en is afgewerkt met een bakstenen fries onder de kroonlijst, vermoedelijk een oorspronkelijk element. De straatgevel van het noordelijke gedeelte is gecementeerd en voorzien van één vensteropening op de begane grond. Het zuidelijke volume is toegankelijk via een deur in de eerste travee en is verder voorzien van een vensteropening op de begane grond en op de verdieping.
Aan de hofzijde bevindt zich de oorspronkelijke voorgevel. Het betreft verankerde bakstenen lijstgevel in bak- en zandsteen, met aangepaste vensteropeningen in de gevel van het zuidelijke gedeelte. In de geveltop van het noordelijke volume bevindt zich een cartouche met jaartal 1648.

  • SCHLUSMANS F. met medewerking van VANTHILLO C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Bron: -

Auteurs: Declercq, Daan

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof Sint-Catharina

Bredestraat 1-9, 2-10B, Brouwersstraat 1-15, 2-6, Corversstraat 32-50, Kielenstraat 89-97, Onder de Linde...

maakt deel uit van Corversstraat (Begijnhof)

Corversstraat (Tongeren)

maakt deel uit van Onder de Linde

Onder de Linde (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.