erfgoedobject

Aannemersbedrijf Victor Merckx-Verellen

bouwkundig element
ID
302867
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302867

Juridische gevolgen

Beschrijving

Meergezinswoning met bedrijfsruimte opgetrokken door de aannemer Victor Merckx-Verellen, naar een ontwerp uit 1905. Het bouwbedrijf was sinds 1884 gevestigd in het huidige Rodestraat 24, en verhuisde vermoedelijk in 1901 naar het huidige Rodestraat 34. Op het aanpalende perceel trok de aannemer in 1905 een gebouw op dat via de garage op de begane grond toegang verschafte tot de bedrijfsgebouwen, en op de bovenverdiepingen vermoedelijk huurkwartieren omvatte. Na zijn debuut de jaren 1880, specialiseerde Merckx-Verellen zich gaandeweg in de constructie van historische decors in hout en pleisterwerk. Zo stond hij in voor de bouw van het populaire “Oud Antwerpen”op de Wereldtentoonstelling van 1894, naar ontwerp van de kunstschilder en politicus Frans Van Kuyck. Na zijn overlijden in 1910, zette het bouwbedrijf zijn activiteiten verder, met grote openbare werven tijdens het interbellum.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning vier bouwlagen onder een plat dak. De lijstgevel heeft een parement uit geel baksteenmetselwerk in kruisverband, geaccentueerd door rode baksteen en witte Silezische brikken voor ontlastingsbogen en mozaïekpanelen op borstweringen en boogvelden. Van blauwe hardsteen is gebruik gemaakt voor de plint en lekdrempels, van witte natuursteen voor speklagen, hoekblokken, sluitstenen, diamantkoppen, lateien en waterlijsten. Geleed door de puilijst met voluutconsole, en kordonvormende lekdrempels, en asymmetrisch van opzet, legt de compositie de klemtoon op het zijrisaliet met het portaal. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige en in het risaliet korfbogige bovenvensters met ontlastingsboog. Rondboogportaal en korfbogige inrijpoort met schamppalen en diamantkoppen. De oorspronkelijke houten kroonlijst is vernieuwd, alsook het vensterschrijnwerk. Bewaarde houten inkomdeur, garagepoort en gietijzeren voetschraper.

Rechthoekige plattegrond, de bovenverdiepingen ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1905#2130.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Aannemersbedrijf Victor Merckx-Verellen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302867 (Geraadpleegd op )