Hoeve in Maaslandse stijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Landen
Deelgemeente Attenhoven
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 6-8, Landen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Landen (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Landen (adrescontroles: 17-07-2007 - 17-07-2007).
  • Inventarisatie Landen (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Pietersbanden en pastorie met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 14-03-2014.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De boerenwoning en poortgebouw van de 18de-eeuwse hoeve in Maaslandse stijl hebben een beeldbepalende ligging ten noorden van de kerk aan de ingang van de Kastelstraat.

Historiek

De hoeve in Maaslandse stijl werd gebouwd in de tweede helft van de 18de eeuw. Het boerenhuis was oorspronkelijk één bouwlaag hoog en geopend door steekboogvormige muuropeningen met kalkstenen omlijstingen, de vensters met uitstekende sluitsteen en de twee deuren met tussendorpel. In een latere fase is het woonvolume opgetrokken met één bouwlaag onder zadeldak.

In de loop der jaren is de hoeve opgesplitst tot twee eigendommen, de L-vormige stallen van nummer 6 dateren van circa 1948 (mutatieschets 1949/6).

Beschrijving

Het woonhuis en het poortgebouw bleven bewaard als restanten van de oorspronkelijke hoeve. De boerenwoning bestaat uit twee bouwlagen onder zadeldak. De steekboogvormige muuropeningen zijn op de benedenverdieping sierlijk afgewerkt met een natuurstenen omlijsting. Het haakse poortgebouw, eveneens onder zadeldak, is aan de straatzijde afgewerkt met een tuitgeveltje met aandak en vlechtingen. De verankerde korfboogvormige poort met sluitsteen bevat een houten vleugelpoort. Het achterliggende erf wordt van de straat afgesloten door een bakstenen muur.

Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.001/24059/101.1, De Sint-Pietersbandenkerk en pastorie met omgeving

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2014

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Attenhoven

Attenhoven (Landen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.