erfgoedobject

Pinetum Ickx

landschappelijk element
ID
303077
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303077

Beschrijving

Tuin van ongeveer 1 hectare, aangelegd vanaf 1954, zonder groot historisch of tuinarchitecturaal belang, maar met uitzonderlijke collectie coniferen, vooral Pinus en Picea en treurvariëteiten, in totaal circa 500 taxa.

Het Rozenhof dankt zijn naam aan het grote, nu verdwenen rozenperk, dat tijdens het interbellum de ruimte naast het 18de-eeuwse huis besloeg. Volgens J. Halflants dateert de woning uit 1748. Langs de Gellenbergstraat staan nog enkele oude bruine beuken (Fagus sylvatica 'Atropunicea') en een bontbladige esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'), die getuigen van het feit dat het Rozenhof lange tijd meer geweest is dan een ordinaire dorpswoning – vanaf 1827 werd het bewoond door 'chirurgijn' Peter Ickx. Maar tuinhistorisch of tuinarchitecturaal is het nooit erg belangrijk geweest, tot 1954, toen het goed in handen kwam van Jean Ickx, een nazaat van de chirurgijn. In de loop van de jaren kwam een unieke collectie van coniferen tot stand, die momenteel circa 500 taxa (soorten en/of variëteiten) omvat op een oppervlakte van nauwelijks meer dan één hectare. Ter vergelijking: het 'national pinetum' van Bedgebury (Goudhurst, Kent), "the finest collection of conifers in the world", herbergt 'slechts' 1500 soorten en variëteiten verspreid over 121,5 hectare...

Bij het uitbouwen van de verzameling ging de belangstelling in de eerste plaats uit naar de geslachten Pinus en Picea en, in tweede instantie, naar treurvariëteiten. Zoals in dergelijke tuinen meestal het geval is, neemt ook hier de graad van zeldzaamheid toe naarmate men zich van het oudst aangeplante gedeelte – de omgeving van het huis – verwijdert. In 1982 werd de beschikbare oppervlakte verdubbeld door de aankoop van een perceel landbouwgrond, dat door een smalle, 60 meter lange strook met het oorspronkelijke huisperceel verbonden is. De zeldzaamste exemplaren zijn in deze uitbreiding te vinden. Hierna volgt een lijst van de 50 zeldzaamste taxa uit de collectie, gevolgd door hun jaar van aanplanting.

Merkwaardige bomen (opgave 1999 door Jean Ickx)

Picea abies 'Pachyphylla' (1978-1979); Picea abies 'Virgata' (1975-1976); Cedrus libani 'Comte de Dijon' (1975-1976); Cupressus abramsiana (1996); Juniperus recurva var. coxii (1985); Picea orientalis 'Weeping Dwarf ' (1982); Podocarpus nivalis (1989); Tsuga caroliniana 'Labar's weeping' (1984); Abies grandis 'Aurea' (1984); Abies nebrodensis (1990); Abies veitchii 'Pendula' (1988); Cedrus libani var. stenocoma (1975 & 1984); Chamaecyparis lawsoniana 'Inter­ texta Pendula' (1991); Cunninghamia lanceolata 'Glauca' (1985); Larix gmelinii var. principis-rupprechtii (1986 & 1988); Picea abies var. phylicoides (1988); Picea asperata var. aurantiaca (1994); Picea asperata 'Gemmata' (1991 & 1994); Picea asperata 'Meyeri' (1994); Picea glauca 'Caerulea' (1984); Picea glehnii (1987); Picea shirasawae [P. bicolor var. acicularis](1988); Picea brachytyla var. rhombisquamea [P. ascendens] (1986); Picea chihuahuana (1991 & 1993); Picea koyamai (1987); Picea likiangensis (1988, 1990 & 1994); Picea montigena (1993 & 1995); Picea neoveitchii (1995); Picea omorika 'Pendula' (1986); Picea watsoniana [P. wilsonii] (1991); Pinus balfouriana (1988); Pinus johannis (1996); Pinus contorta 'Pendula' (1985); Pinus pithyusa (P. halepensis var. pithyusa) (1984); Pinus x hunnewellii (1991); Pinus montezumae var. rudis (1996); Pinus muricata 'Borealis' (1987); Pinus patula (1993); Pinus parviflora 'Shikoku' (1988); Pinus ponderosa 'Pendula' (1988); Pinus pungens (1988 & 1994); Pinus sabiniana (1991, 1995 & 1996); Pinus strobiformis (circa 1980 & circa 1995); Pinus virginiana (circa 1986); Pinus washoensis (1990); Sequoia sempervirens 'Glauca'; Pinus attenuata (1997); Picea tianshanica [subsp.] (1997); Torreya grandis (1988); Larix x pendula (1988).

  • Primitieve Kadastrale legger Lubbeek, artikel 244.
  • Informatie afkomstig van de website 'Bedgebury Pinetum and Forest Gardens'.
  • HALFLANTS J. 1965: Lubbeek, Oost-Brabant (I), Het mooie Hageland (2de druk), Heverlee, Renova, 1965, 166-178.

Bron     : DENEEF R. 2002: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant: Holsbeek, Lubbeek en Tielt-Winge, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  De Jaeck, Herlinde, Deneef, Roger
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pinetum Ickx [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303077 (Geraadpleegd op )