erfgoedobject

Herenboerenparkje van de Kamerijckhoeve

landschappelijk element
ID: 303108   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303108

Beschrijving

Herenboerenparkje uit het midden van de 20ste eeuw, aangelegd op de site van de moestuin van de historische Kamerijkhoeve.

De hoeve met watermolen en 80 bunder landerijen, voorheen afhangend van de abdij van Mielen bij Sint-Truiden, werd bij de verkoop van kerkelijke goederen sedert 1797 verworven door de broers Jean Guillaume en Erasme Louis Surlet de Chokier, die ook het plaatselijk kasteel verwierven. De landelijke ligging van de boerderij met watermolen aan de overkant van de straat, ten noorden van het dorp en in de vallei van de Molenbeek is goed bewaard. Op de Dépot-kaart (opname 1871, uitgave 1878) ligt ten noorden van de hoeve een moestuin en ten zuiden een boomgaard, waar Ferraris (1771-1775) die al tekende. Het parkje werd kort na de Tweede Wereldoorlog door de eigenares aangelegd op de voormalige moestuinsite, tussen de boerderij en de bocht in de straat (mededeling van mevrouw René Lejeune). De haag met eenstijlige meidoorn (Crataegus ­ mono­gyna) en met gewone vlier (Sambucus nigra), loodrecht op de straat, is er een restant van. Langs de straat is de draadafsluiting begeleid door een gewone taxushaag en een recentere geschoren Thuyahaag. Het parkje is vanaf de straat rechtstreeks toegankelijk via een witgeschilderd hek van giet- en smeedijzer, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Ronde zuilen met geringde schacht, sokkel en gesteelde bolbekroning, vierkante stijlen en hogere makelaar met acanthusknop. Platte onder-, midden- en bovenregel met voluten ter hoogte van de makelaar. Gepunte onderspijltjes en klimmend beloop voor de ronde spijlen met lanspunten, opgevangen door liggende volutes op de bovenregel.

Het parkje wordt gevormd door licht uitgeschulpte grasvelden met een aarden rondweg en sinuerende wandelpaden met geïntegreerd groentenbed, bloemenborders, rozenperken en bomen. De randen zijn beplant met naaldhout en heesters als tuinscherm aan de straat. Verder een Amorbeeldje van kunststeen in het grasveld en 3 rozenbogen. Naast een storende Atlasceder (Cedrus libani subspecies atlantica) vallen enkele fraaie solitairen van Noorse esdoorn met bruinrood blad te vermelden(Acer platanoides 'Schwedleri') (244 en 278 centimeter stamomtrek op 150 cm hoogte en ent op 1.8 meter, de kruin noord-zuid 24 meter en oost-west 22 meter, een monumentaal exemplaar).

  • PAQUAY J. 1929: De verkoop van domeingoederen in Limburg tot aan ‘t Bulletin de la Société scientifique et litéraire du Limbourg, 67.

Bron     : DE MAEGD C. & VAN DEN BOSSCHE H. 2003: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 1: Gingelom, Halen, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Brussel, Agentschap RO-Vlaanderen. Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, van den Bossche, Herman
Datum  : 2003


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Kamerijckhoeve

  • Is deel van
    Gingelom

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenboerenparkje van de Kamerijckhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303108 (Geraadpleegd op 02-06-2020)