erfgoedobject

Tuin bij een dorpswoning

landschappelijk element
ID: 303270   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303270

Beschrijving

Omhaagd park met naast een mooie beuk vooral coniferen en een voetgangershek uit de late 19de eeuw.

Het alleenstaand dorpshuis, kadastraal geregistreerd in 1931, is omringd door een park en van de straat gescheiden door een lange haag die ook langs de diepte van het perceel verder loopt. Ter hoogte van het huis wordt de geschoren taxushaag onderbroken door een afsluithek, bestaande uit lage bakstenen muurtjes en vier hogere pijlers, afgedekt met een ezelsrug. Op de muurtjes staan vaste spijlenhekjes met sierpunten, onder- en bovenregels; tussen de twee middelste pijlers hangt er een voetgangershekje met vierkant stijl- en regelwerk, onderspijltjes en spijlen, allebei met sierpunten en een licht hoger beloop naar het midden. De begroeiing is niet ouder dan maximaal 100 jaar en bestaat uit beuk, zilverberk, den en kerstden, spar, hulst en magnolia.

  • Kadasterarchief Limburg, Mutatieschets Bilzen, afdeling VI (Eigenbilzen), 1931/.

Bron     : DE MAEGD C. EN VAN DEN BROECK M. 2008: Inventaris van historische tuinen en parken in Bilzen, onuitgegeven tekst, Agentschap Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van den Broeck, Myriam
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Tuin bij een dorpswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303270 (Geraadpleegd op 02-04-2020)