Tuin bij een dorpswoning

inventaris landschappelijk erfgoed \ historische tuin of park

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Eigenbilzen
Straat Veldstraat
Locatie Veldstraat 29 (Bilzen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris tuinen en parken van Hoeselt en Bilzen (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 01-01-2008).
Toegankelijkheid Niet toegankelijk

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Omhaagd park met naast een mooie beuk vooral coniferen en een voetgangershek uit de late 19de eeuw.

Het alleenstaand dorpshuis, kadastraal geregistreerd in 1931, is omringd door een park en van de straat gescheiden door een lange haag die ook langs de diepte van het perceel verder loopt. Ter hoogte van het huis wordt de geschoren taxushaag onderbroken door een afsluithek, bestaande uit lage bakstenen muurtjes en vier hogere pijlers, afgedekt met een ezelsrug. Op de muurtjes staan vaste spijlenhekjes met sierpunten, onder- en bovenregels; tussen de twee middelste pijlers hangt er een voetgangershekje met vierkant stijl- en regelwerk, onderspijltjes en spijlen, allebei met sierpunten en een licht hoger beloop naar het midden. De begroeiing is niet ouder dan maximaal 100 jaar en bestaat uit beuk, zilverberk, den en kerstden, spar, hulst en magnolia.

  • Kadasterarchief Limburg, Mutatieschets Bilzen, afdeling VI (Eigenbilzen), 1931/.

Bron: DE MAEGD C. EN VAN DEN BROECK M. 2008: Inventaris van historische tuinen en parken in Bilzen, onuitgegeven tekst, Agentschap Onroerend Erfgoed.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van den Broeck, Myriam

Datum tekst: 2017

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Eigenbilzen

Eigenbilzen (Bilzen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.