erfgoedobject

Hoeve Cuvry en kapel

bouwkundig element
ID
303278
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303278

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Cuvry en kapel
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

U-vormig ingeplante hoeve, afgesloten door een muur aan de straat en opgetrokken in twee fases tussen 1873 en 1927. In de muur aan straatzijde een kapel ter ere van de Heilige Familie uit 1894.

Historiek

Ferdinand Cuvry-Mommaert kocht in 1873 een aantal percelen van Egidius Ghysels-Donneau met daarop twee huisjes. Beide constructies werden gesloopt en vervangen door de huidige zuidvleugel en de westvleugel (kadastraal geregistreerd 1876). De zuidvleugel omvatte zowel stallingen als een woongedeelte. Omstreeks 1925 bouwde P. Cuvry-Heymans de huidige woonvleugel aan de noordzijde van het erf (kadastraal geregistreerd in 1927).

Beschrijving

De hoeve is gelegen rond een gekasseid erf en afgesloten van de straat met een blinde muur met poort. Aan straatzijde is een stoep van oude kasseien bewaard. Alle constructies zijn anderhalf tot twee bouwlagen hoog onder zadeldaken met pannen.

De 20ste-eeuwse bakstenen woonvleugel van anderhalve bouwlaag en zes ongelijke traveeën is dwars op de straat ingeplant, aan de noordzijde van het erf. De erfgevel, een lijstgevel, heeft onregelmatig geplaatste muuropeningen onder metalen lateien en verschillende bouwsporen wijzen op diverse verbouwingen. De puntgevel aan de straat heeft een zolderluik. Een groot karrenkot sluit ten westen aan bij de woonvleugel.

De oudste vleugel is de zuidelijke schuur. Hij werd eveneens dwars op de straat ingeplant, telt zes traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. De bakstenen erfgevel op gepikte plint is een lijstgevel met rechthoekige muuropeningen. De oudste muuropeningen zijn voorzien van hardstenen bovendorpels. De zijpuntgevel aan straatzijde heeft een rechthoekige schuurpoort met een blind korfboogvormige boogveld. In de gevel verwijst een muuranker in de vorm van het cijfer 3 naar het bouwjaar 1873.

De westelijke verbindingsvleugel tussen schuur en woonhuis wordt gevormd door een karrendoorrit in houtbouw en aansluitend een bakstenen nutsgebouw of knechtgebouw van één travee en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. De lijstgevel van het nutsgebouw heeft op de gelijkvloerse verdieping een rechthoekig venster en een deur en op verdieping één venster, alle onder een houten latei.

De kapel uit 1894 vormt een onderdeel van de ommuring van de hoeve en werd opgetrokken ter bescherming van de hoeve, zijn bewoners en de dieren. Het is een betreedbare kapel op vierkante plattegrond onder pannen zadeldak. Boven de rechthoekige deur in een vlakke hardstenen omlijsting is er een gedenkplaat met het opschrift "DEZE KAPELLE IS GEBOUWD DOOR CUVRY EN MOMMAERT 1894", samen gevat in een spaarveld dat wordt afgesloten door een mijterboog. De kapel is voorzien van een altaar van twee niveaus met daarop een beeld van de Heilige Familie. Op de grond een tegelvloer.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Beersel, afdeling III (Dworp), 1873/2 en 1876/2.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Beersel, afdeling V (Lot), 1927/9.
  • DENAYER L., WAUTERS A., COUDRON H. & DEKEMPENEER M. 2015: De kapellen van Lot, bestaande en verdwenen, En het dorp zal duren … 17.67, 66-67.

Auteurs: Mertens, Joeri
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve Cuvry en kapel [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303278 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.