erfgoedobject

Geuzestekerij Van Roy

bouwkundig element
ID
303294
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303294

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Geuzestekerij Van Roy
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve met bakstenen bestanddelen van rond 1900, sinds het interbellum in gebruik als geuzestekerij.

Historiek

Hoeve opgetrokken rond 1900 door Jan Baptist Van Roy–Heymans en omgevormd tot geuzestekerij tijdens het interbellum. De geuzestekerij werd opgericht door Karl Lodewijk Van Roy-Labarre in 1924 in het bestaande hoevecomplex. Hij werkte in eerste instantie samen met Biersteker Crockaert uit Huizingen (Sollenberg 2). In 1926 stond Karl Lodewijk op eigen benen en bouwde een pakhuis dat hij in 1929 ophoogde met één bouwlaag. Vermoedelijk verbouwde hij de bestaande schuren, maar op de kadastrale mutatieschetsen zijn deze aanpassingen niet afleesbaar. In 1948 werd een tweede pakhuis opgetrokken. De geuzeproductie stopte op de site in 1965.

Beschrijving

Complex van losse bakstenen gebouwen, rondom een klein verhard binnenerf. Aan straatzijde woonhuis met aansluitend wagenhuis/garage. De toegang tot het erf bevindt zich rechts van het woonhuis, via een doorgang tussen twee bakstenen muren. Ten noorden van het erf, twee tegen elkaar aansluitende schuren/opslagplaatsen, parallel aan het woonhuis. Woonhuis, wagenhuis en schuren dateren van 1900; de schuren werden wellicht in het interbellum aangepast. In 1948 bouwde men een derde opslagplaats met winkelruimte tegen de westelijke zijpuntgevels van de schuren aan, haaks op de straat gesitueerd.

Bakstenen woonhuis van het enkelhuistype van drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak (nok evenwijdig met de straat). De gelijkvloerse verdieping is verhoogd als gevolg van de half ondergrondse kelder. De lijstgevel wordt horizontaal belijnd door de houten kroonlijst op klossen en de hardstenen lekdrempels van de bovenvensters die als kordonlijst doorlopen. Rechthoekige muuropeningen in smalle hardstenen omlijstingen en bakstenen ontlastingsboog. De voordeur met vijf hardstenen treden werd links in de straatgevel ingeplant; beglaasde en van traliewerk voorziene houten deur met bovenlicht. Vernieuwde ramen.Links van het woonhuis een karrenhuis van één bouwlaag onder een zadeldak met in de lijstgevel een hoge rechthoekige poort onder een blind rondbogig boogveld. Gekasseide stoep voor huis en karrenhuis.

De drie schuren werden ten noorden van het erf opgetrokken. Alle bijgebouwen zijn opgetrokken uit baksteen en hebben een pannen zadeldak. Achteraan twee parallelle schuren, later opslagplaatsen, van twee bouwlagen. De verbouwing uit 1929 is afleesbaar aan het gebruik van andere baksteen. De benedenverdieping heeft verluchtingsgaten. Binnenin troggewelven met metalen I-profielen. De derde schuur, daterend van de uitbreiding van 1948, is een beton-met-baksteen-structuur, met nok dwars op de straat. In de zijpuntgevel die uitgeeft op de binnenkoer werden twee blinde segmentboogvormige boogvelden boven de moderne laadpoorten.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Beersel, afdeling III (Dworp), 1900/3.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Beersel, afdeling V (Lot), 1949/6.
  • DEBRAEKELEER W., DEBUSSCHER G., DESMEDT M., MEURISSE R., NEVENS M., WALSCHOT L. & WINDERICKX E. 2013: Brouwerijen en bierstekerijen in Beersel, Beersel, 81.

Auteurs: Mertens, Joeri
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Geuzestekerij Van Roy [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303294 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.