erfgoedobject

Begraafplaats

bouwkundig element
ID: 303327   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303327

Beschrijving

Laat-19de-eeuwse begraafplaats met voornamelijk 20ste-eeuwse graftekens. Aangelegd op een van noord naar zuid afhellende heuvelflank van de Zevenborreheide, tussen de dorpskern van Huizingen en het gehucht Sollenberg.

Historiek

In 1897 besliste de gemeenteraad tot de aankoop van nieuwe gronden om een begraafplaats aan te leggen. De plannen werden opgemaakt door architect Louis Ernest S’Jonghers uit Anderlecht. De begraafplaats werd volledig omheind met een ijzeren hek. Ten noorden van de toegang werd een mortuarium opgericht op een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag hoog, onder een puntdak. In 1900 werd een gietijzeren calvariekruis geplaatst. Het kruis werd vervaardigd door gieterij Leonard van Aarschot uit Herentals. In 1965 werd het dodenhuisje ingericht als opslagruimte, een nieuw dodenhuisje naar ontwerp van Eugène Clerckx uit Beersel werd opgericht. In 1972-1975 volgde een uitbreiding van de begraafplaats naar ontwerp van studiebureau voor landschapsarchitectuur Jef De Gryse uit Anderlecht.

Beschrijving

De begraafplaats is ingericht op een rechthoekig perceel, met bomen omzoomd, dat wordt opgedeeld door een kruisvormige, onverharde padenstructuur waarlangs de imposantste graftekens staan. De van oost naar west lopende hoofdgang wordt gedomineerd door de in de as geplaatste calvarie op het einde van het pad. Op het hoogste punt van de begraafplaats, als eindpunt van het kruisende noord-zuid gerichte pad richtte de familie Devillers-Torley haar grafteken op.

Nabij de calvarie liggen de oud-strijders begraven onder uniforme hardstenen stèles, opgesteld in drie parallelle rijen. Er werd een collectief herdenkingsteken opgericht bestaande uit een drieledige stèle met bekronend kruis en een met paaltjes en een ketting omheinde graftuin. Op het centrale paneel staan een zwaard, helm en palmtak afgebeeld, erboven de tekst 'AAN ONZE/ SOLDATEN EN VERBANNENEN’ eronder de tekst 'DE GEMEENTE HUYSSINGHEN/ ERKENTELIJK’. Op de zijpanelen staan twee immortellenkransen afgebeeld opgehangen aan een strik en de jaartallen 1914-18 en 1940-45.

De meeste graftekens langs de hoofdpaden dateren uit het interbellum en later. Ze werden opgetrokken uit blauwe hardsteen en hebben een art-decovormgeving. Het atelier Wyns heeft er interessante en rijk gedecoreerde graftekens opgericht (onder meer voor Locus-Wauters, Gistelinck-Demesmaecker). Enkele mooie graftekens voor kinderen met porseleinen afbeeldingen van engeltjes en kinderen.

Het meest opvallende grafteken is de, met een smeedijzeren hekken omheinde, neoclassicistische kapel van de familie Devillers-Torley uit het begin van de 20ste eeuw. De kapel op rechthoekige plattegrond werd opgetrokken uit natuursteen en heeft de structuur van een klassieke tempel. Een gekromde plint draagt de gevels die worden geritmeerd door pilasters met vereenvoudigde Korinthische kapitelen en basementen, tondo’s, muurlijsten, panelen en hooggeplaatste rechthoekige vensters, opgevuld met glas in lood. Op het dak staan vier acroteria. De kapel heeft een voorportaal met omlijste deur en een fronton.

 • BERGHMANS D. & VANDENBUSSCHE J. 2006: Historiek van de begraafplaatsen, En het dorp zal duren … 8.32, 18-27.
 • VASTIAU M. 2006: Een wandeling op de Beerselse begraafplaatsen 2006, En het dorp zal duren … 8.32, 37-47.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2016


Relaties

 • Is deel van
  Huizingen
  Huizingen (Beersel)

 • Omvat
  Grafteken Torley
  Ansberg zonder nummer (Beersel)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Begraafplaats [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303327 (Geraadpleegd op 19-09-2019)