erfgoedobject

Herenboerenpark van de Hamonthoeve

landschappelijk element
ID: 303362   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303362

Beschrijving

Langgerekt en met bomen omzoomd herenboerenpark uit het einde van de 19de eeuw, ten zuiden van een impo­sante vierkanthoeve uit het einde van de 18de eeuw.

De Ferarriskaart (1771-1775) tekende deze hoeve al met tuinen ten westen. Het Primitief kadasterplan (1828) van E.L. Tricot noteerde bij de boerderij (perceel nr. 364), een brouwerij (perceel nr. 363), stokerij (perceel nr. 365), boomgaard (perceel nr. 362) en omhaagde percelen tuin (perceel nr. 360 en 361) met lustplaats (perceel nr. 359) en boomkwekerij (perceel nr. 358). De verdwijning van de brouwerij wordt in 1865 gekadastreerd en de bouw van een bakstenen moestuinmuur langs de straat in 1868.

Op de Dépot-kaart met de terreinopname van 1870 is nog geen park genoteerd, wel takt de rivier af ter hoogte van de gebouwen, waarschijnlijk in functie van de vermelde brouwerij. Het park verschijnt pas op de stafkaart van 1911, ten zuiden van de hoeve. De stafkaart van 1951 (terreinopname 1933) geeft een vollediger beeld van het herenboerenpark. De vermelde uitstulping is ingekrompen tot een kanaaltje parallel met de beek en de kern van het park bestaat uit een langgerekte vijver en een wandelweg die ook de brug over de vijver aandoet en tussen bomengroepen en grasvelden loopt. Het park strekt zich ook nu nog uit tussen de straat en de Melsterbeek en is ten zuiden en ten westen omgeven door percelen bos. Het is begrensd door een haag met hek aan de straat en door de voormalige moestuinmuur uit 1868, aansluitend op de woning. Achter het herenboerenhuis ligt in de as van de tuindeur een bloemencorbeille en de vermelde landschappelijke vijver met begeleidende bomengroepen in een uitgestrekt grasveld. Een tweede kleinere vijver ligt ten westen tussen bomengroepen.

 • Kadasterarchief Limburg, Primitief plan van sectie B 2de blad, zonder jaartal, door E.L. Tricot; verzamelplan van Donk, gedateerd 5 september 1828, E.L. Tricot.
 • Kadasterarchief Limburg, Mutatieschets.

Bron     : DE MAEGD C. & VAN DEN BOSSCHE H. 2003: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 1: Gingelom, Halen, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Brussel, Agentschap RO-Vlaanderen. Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, van den Bossche, Herman
Datum  : 2003


Relaties

 • Is deel van
  Donk

 • Is deel van
  Valleien van de Grote en Kleine Gete

 • Is gerelateerd aan
  Hamonthoeve

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenboerenpark van de Hamonthoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303362 (Geraadpleegd op 09-08-2020)