erfgoedobject

Begraafplaats

bouwkundig element
ID: 303399   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303399

Beschrijving

Begraafplaats naar ontwerp van H. Jacobs uit 1903.

Historiek

In 1899-1900 koopt de gemeente Beersel van Juffrouw De Ridder een terrein ten zuidoosten van de dorpskern met het oog op de aanleg van een begraafplaats. In 1903 werden de plannen van Henri Jacobs uit Schaarbeek goedgekeurd. Het ontwerp, bewaard in het gemeentearchief, vertoont een ommuurde site met een toegangspoort aan de Hoogstraat. Een pad in een met gras begroeid talud verbond het straatniveau met de poort. De begraafplaats werd opgedeeld door twee kruisende paden in combinatie met omlopende paden. De vier als dusdanig ontstane delen werden door architect Jacobs aangeduid als 'Pelouse'. In de zuidoostelijke hoek van de begraafplaats werd een dodenhuis onder schilddak opgericht. Op de ontwerpplannen werd ook de lijksteen in blauwe hardsteen getekend. Op de kruising van de paden werd een gietijzeren calvarie opgericht. Een halve eeuw later, in 1958-59 volgde een uitbreiding aan de noordoost- en noordwestzijde. De ontwerpen waren van Eugène Clerckx uit Beersel. Aannemer was Joseph Vanderlinden uit Lot.

Beschrijving

Begraafplaats van de straat gescheiden door een muur van gele baksteen op hardstenen plint, onderverdeeld door steunberen uitlopend op hardstenen pinakels. Neogotisch smeedijzeren hek aan hekpijlers in dezelfde stijl, evenals de muren opgetrokken uit gele baksteen met hardstenen bekroningen. De begraafplaats behield gedeeltelijk de omlopende bakstenen ommuring en de padenstructuur zoals ontworpen in 1903. Het dodenhuisje werd afgebroken.

Op de begraafplaats opvallend veel graftekens van welgestelden die kozen voor tombes, portieken, aedicula en stèles in de typische classicistische vormentaal, uit de 19de eeuw tot de jaren 1960. Ze vormen fraaie en artistiek interessante gehelen langs de paden die de binnenzones afgrenzen (bijvoorbeeld Van Roy-Cuvry). Ook een vroeg gebruik van graniet van rond 1900 (bijvoorbeeld Bogaerts-Verbruggen). Enkele graftekens bewaren een bronzen portretkop en applicaties (bijvoorbeeld Catulle-Demol). De ondergrondse grafkelder van de baronnen de Roest d’Alkemade is uitzonderlijk. Zij waren de bouwheren van kasteel Dwersbos. De bovenbouw is onopvallend. De kelder met troggewelven telt drie lagen nissen waarin lichamen kunnen bijgezet worden. De gebruikte nissen zijn afgesloten met witmarmeren tekstplaten. De vloer werd belegd met baksteen. Tegen de achterwand een klein altaar op consoles en erboven een hardstenen kruis, ingemetseld in de muur.

  • Gemeentearchief Beersel, bouwdossiers, 1001/1901.
  • THEYS C. 1963: Geschiedenis van Beersel, Brussel
  • BERGHMANS D. & VANDENBUSSCHE J. 2006: Historiek van de begraafplaatsen, En het dorp zal duren … 8.32, 18-27.
  • VASTIAU M. 2006: Een wandeling op de Beerselse begraafplaatsen, En het dorp zal duren … 8.32, 37-47.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Begraafplaats [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303399 (Geraadpleegd op 09-04-2020)